Hội nghị cán bộ viên chức phòng Thanh tra - Pháp chế năm học 2017 -2018

10-10-2017 02:17 Xem: 1415 lần
Hội nghị cán bộ viên chức phòng Thanh tra - Pháp chế năm học 2017 -2018_thumbnail

Nhằm tổng kết những kết quả, thành tích đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân trong quá trình thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017-2018, ngày 06/10/2017, tại phòng Hội thảo, Trường Đại học Khoa học, Hội nghị Cán bộ viên chức Phòng Thanh tra – Pháp chế năm học 2017 – 2018 đã được tổ chức thành công, tốt đẹp. Tham dự hội nghị có TS. Nguyễn Đức Lạng - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể CBVC Phòng Thanh tra – Pháp chế.

Chủ trì và điều hành hội nghị gồm 02 đồng chí: ThS. Lê Hải Bằng – Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế và ThS. La Thị Mỹ Quỳnh – Chủ tịch Công đoàn Phòng Thanh tra – Pháp chế. Tại hội nghị, đồng chí Lê Hải Bằng đã trình bày báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và trọng tâm công tác năm học 2017-2018 của Phòng Thanh tra – Pháp chế. Báo cáo đã đánh giá  kết quả công tác thanh tra và công tác pháp chế, hai nhiệm vụ trọng tâm của phòng. Công tác thanh tra được thực hiện theo đúng kế hoạch, đúng nguyên tắc thanh tra, góp phần tích cực vào việc thực hiện quy chế thi cử, quản lý đào tạo của nhà trường. Công tác pháp chế đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo đúng chương trình, kế hoạch được xây dựng từ đầu năm, các công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, liên tục, công tác thẩm định các quyết định và các văn bản quản lý mang lại hiệu quả cao trong công tác hành chính của nhà trường. Trong năm học 2016-2017, Phòng Thanh tra – Pháp chế đã thẩm định được 1187 quyết định và 18 văn bản quản lý nội bộ. Với không khí làm việc dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, hội nghị cũng đã được nghe các tham luận cùng các kiến nghị, ý kiến đóng góp của CBVC về việc cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017- 2018. Hội nghị đã tiến hành biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2017-2018 và bầu ra 01 đại biểu đi dự Hội nghị cán bộ viên chức cấp trường.

Hội nghị cán bộ viên chức Phòng Thanh tra – Pháp chế diễn ra thành công tốt đẹp đã định hướng, động viên và cổ vũ toàn thể cán bộ, viên chức của Phòng Thanh tra – Pháp chế nói riêng và của tập thể CBVC Trường Đại học Khoa học nói chung tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, cổ vũ tinh thần thi đua, hăng say làm việc. Qua hội nghị, mỗi CBVC của Phòng Thanh tra – Pháp chế càng hiểu rõ trách nhiệm của mình, vượt trên những khó khăn với tâm huyết, lòng nhiệt tình, vững tin sẽ có một năm học mới gặt hái được nhiều thành công.

 Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Trần Thị Quỳnh – Phòng Thanh tra – Pháp chế