Lịch sử hình thành

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

- Tên giao dịch quốc tế: Thai Nguyen University of Sciences
- Tên viết tắt tiếng Anh: TNUS
- Slogan: Sáng tri thức - Vững tương lai (More knowledge - Better future)
- Trụ sở: Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
- Điện thoại: 0208 3903266 Fax: 0208 3746965
- Website: www.tnus.edu.vn Email: [email protected]

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

Năm 2002, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 1286/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập khoa Khoa học Tự nhiên trực thuộc Đại học Thái Nguyên. Với dấu mốc này, tiền thân của trường Đại học Khoa học chính thức được khai sinh. Với đội ngũ gồm 53 cán bộ, viên chức, trong đó có 6 tiến sĩ, 19 thạc sĩ, ban đầu, Khoa đảm nhận nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên - Đào tạo bậc đại học và sau đại học các ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên; Giảng dạy chương trình đại cương các môn tự nhiên cho sinh viên các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên; Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đến năm 2003, Khoa tuyển sinh khóa đầu tiên gồm 5 ngành bậc đại học với 160 chỉ tiêu.

Năm 2006, Giám đốc Đại học Thái Nguyên ký Quyết định số 803/QĐ-ĐHTN-TCCB về việc đổi tên khoa Khoa học Tự nhiên thành khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội. Khoa đảm nhận nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên; lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Như vậy, sau 04 năm thành lập, bên cạnh nhiệm vụ đào tạo cán bộ lĩnh vực khoa học tự nhiên, Đại học Thái Nguyên đã tin tưởng và trao thêm trọng trách, nhiệm vụ mới cho Khoa, đó là đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Với đội ngũ 139 người, trong đó có 03 PGS, 05 Tiến sĩ, 39 thạc sĩ, 81 người trình độ đại học, Khoa thực hiện nhiệm vụ đào tạo 08 ngành cử nhân, cung cấp nguồn nhân lực cao cho khu vực miền núi phía Bắc và cả nước.

Có thể nói, đây là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển vượt bậc của đơn vị, tạo tiền đề xây dựng và phát triển đội ngũ, mở rộng ngành nghề đào tạo, tăng quy mô sinh viên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sự ra đời của trường Đại học Khoa học sau này. 

Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1901/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học Khoa học trực thuộc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội. Đây là một dấu mốc lịch sử quan trọng, là một minh chứng khẳng định sự phát triển ổn định, bền vững của Nhà trường, đồng thời đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng của Trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Thời điểm này, Trường có 205 cán bộ, viên chức, trong đó có 03 PGS, 11 Tiến sĩ, 67 thạc sĩ thực hiện nhiệm vụ đào tạo 12 ngành đại học, 02 chuyên ngành thạc sĩ. Năm 2008, là năm đầu tiên Trường chuyển đổi mô hình đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ, đánh dấu bước phát triển ổn định, đúng hướng, phù hợp với nhu cầu của người học và sự phát triển chung của Đại học Thái Nguyên.

Năm 2012, sau 10 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Khoa học đã khẳng định vị trí và thương hiệu của mình trong Đại học Thái Nguyên và khu vực. Từ 05 ngành đào tạo bậc đại học, năm 2012, Trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo 13 ngành bậc đại học và 04 chuyên ngành sau đại học. Quy mô đào tạo là 5.400 sinh viên. Năm 2012, Trường có 297 cán bộ, trong đó có 205 cán bộ giảng dạy, 04 Phó Giáo sư, 19 Tiến sĩ, 138 Thạc sĩ, 63 Nghiên cứu sinh. Bộ máy tổ chức cũng vì thế mà mở rộng và phát triển, từ 2 phòng chức năng, 4 bộ môn trực thuộc (năm 2002), sau 10 năm thành lập, Trường có 6 phòng chức năng, 06 khoa, 02 bộ môn và 04 trung tâm trực thuộc trường.

Năm 2017, Trường Đại học Khoa học đã và đang từng bước hoàn thành các mục tiêu đề ra thuộc Kế hoạch phát triển chiến lược trung hạn của Nhà trường. Hiện trường đang đào tạo 20 ngành đào tạo bậc đại học, 06 chuyên ngành thạc sĩ và 03 chuyên ngành Tiến sĩ với quy mô hơn 6.000 học viên, sinh viên. Trường đang tích cực xây dựng đề án mở ngành đào tạo thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường, chuyên ngành tiến sĩ Toán ứng dụng đáp ứng nhu cầu của xã hội; hoàn thiện đề án đào tạo ngành cử nhân Du lịch, Quản lý tài nguyên và môi trường tại phân hiệu 02 của Đại học Thái Nguyên ở Tỉnh Lào Cai. Năm 2016, trường tiếp tục tuyển sinh ngành cử nhân Tiếng Anh.

Bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ viên chức của nhà trường phát triển ổn định theo hướng tinh giản, gọn nhẹ. Hiện nay, Trường có 09 khoa, bộ môn; 09 phòng, trung tâm chức năng; 05 trung tâm trực thuộc trường với 259 giảng viên trên tổng số 357 cán bộ, viên chức, trong đó có 10 Giáo sư, Phó Giáo sư; 54 Tiến sĩ;  200 Thạc sĩ và 71 người trình độ khác (số liệu tính đến 01/3/2016).

Kể từ khi được thành lập đến nay, trường Đại học Khoa học luôn coi chất lượng đào tạo là một trong những giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển. Khởi đầu không hề dễ dàng song nhờ kế thừa nền tảng truyền thống từ đơn vị tiền thân cùng tầm nhìn xa trong quy mô đào tạo, trường Đại học Khoa học đã dần xây dựng được uy tín và thương hiệu riêng. Với những cố gắng không ngừng nghỉ, vị thế và uy tín của Trường đang dần được củng cố và nâng cao; cơ sở vật chất đang dần được đầu tư tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập; thu nhập của cán bộ ổn định, nguồn nhân lực của Nhà trường đang ngày càng chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp được nâng cao. Văn hóa hoạt động trong toàn trường cũng dần được xác lập, tạo môi trường thân thiện, cởi mở. Đó là những điều kiện quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của trường trong những năm kế tiếp.