Kết quả tìm kiếm:

Văn bản Ngày ban hành
Thông báo v/v đăng ký thi sát hạch tiếng Anh cho cán bộ, viên chức Trường ĐHKH đợt tháng 11 năm 2017. 13/10/2017
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt chế độ chính sách cho sinh viên năm học 2017-2018 13/10/2017
Quyết định Ban hành Quy định v/v tổ chức học lại, học cải thiện theo lớp học phần bổ sung đối với sinh viên hệ chính quy tại Trường ĐHKH-ĐHTN. 13/10/2017
Tổng hợp ds sinh viên có đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017 Nếu SV nào có thắc mắc thì phải phản hồi cho GVCN, Khoa chậm nhất là ngày 19/10/2017 14/10/2017
Thông báo V/v vệ sinh môi trường năm 2017. 11/10/2017
Thông báo V/v xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ năm học 2017-2018. 11/10/2017
Thông báo V/v xác minh các chứng chỉ phục vụ xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017. 11/10/2017
Thông báo v/v địa chỉ email nhận tin, bài viết đăng lên website trường Đại học Khoa học. 09/10/2017
Thông báo V/v rà soát nâng bậc lương năm 2017. 05/10/2017
Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa đông. 05/10/2017
Thông báo V/v kiểm tra công tác cấp phát Bằng tốt nghiệp đại học trong năm 2016 đối với sinh viên hệ chính quy. 05/10/2017
Thông báo v/v làm thẻ sinh viên đợt 2 năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 15. 05/10/2017
Quyết định v/v cho sinh viên Vũ Thị Thanh Tuyền được thôi học. 05/10/2017
Quyết định v/v cho sinh viên Nguyễn Văn Cương thôi học. 05/10/2017
Quyết định v/v cho sinh viên Trần Thị Huyền Trang được thôi học. 05/10/2017
Thư mời lễ trao bằng thạc sĩ năm 2017 06/10/2017
Thông báo V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Website trường ĐHKH. 05/10/2017
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Khoa học thư viện (Chương trình Thư viện - Thiết bị Trường học 05/10/2017
Quyết định v/v kiện toàn Ban Biên tập, Ban Quản trị Website Trường ĐHKH năm học 2017-2018 05/10/2017
Quyết định v/v cho sinh viên Lý Văn Tùng được thôi học. 05/10/2017
Quyết định v/v cho sinh Trần Thị Thanh Hảo được thôi học. 05/10/2017
Quyết định v/v cho SV Nguyễn Như Quỳnh được thôi học. 05/10/2017
Quyết định v/v cho sinh viên Lương Thùy Dung được thôi học. 05/10/2017
Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên nghỉ học. 05/10/2017
Quyết định v/v cho sinh viên Nguyễn Trí Nhân tạm dừng tến độ học tập. 01/10/2017
Quyết định v/v cho sinh viên Lý Lan Nhi tạm dừng tiến độ học tập. 01/10/2017
Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 09 năm 2017. 01/10/2017
Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo chính quy khóa học 2016-2017. 01/10/2017
Quyết định v/v ban hành Bộ công cụ khảo sát và tài liệu Hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công. 01/10/2017
Thông báo kết luận của HĐ xét học vụ HK II năm học 2016-2017. 01/10/2017