Danh sách thí sinh diện hưởng ưu tiên tuyển sinh theo khu vực Tây Bắc và 62 huyện nghèo
Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 trường Đại học Khoa học
Thông báo điểm trúng tuyển Nguyện vọng 2 trường Đại học Khoa học - Kỳ thì tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013
Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 2 trường Đại học Khoa học
Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt thi 9/2013
Kết quả sau Đại học đợt tháng 04 năm 2014
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông từ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học thư viện.
Điểm thi tuyển sinh đại học hệ VLVH ngành Luật đợt tháng 10/2014
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ vừa làm vừa học ngành Luật và thông báo nhập học
Kết quả thi cao học đợt thi tháng 4/2015
Thông báo danh sách trúng tuyển đợt 2 theo phương thức xét kết quả thi THPT Quốc gia
Thông báo danh sách trúng tuyển đợt 1 theo phương thức xét điểm thi THPT Quốc gia
Thông báo danh sách trúng tuyển đợt 2 theo phương thức xét học bạ THPT
Thông báo danh sách trúng tuyển đợt 1 theo phương thức xét học bạ THPT
Thông báo danh sách trúng tuyển đợt 3 theo phương thức xét kết quả thi THPT Quốc gia
Danh sách trúng tuyển đối với thí sinh xét tuyển thuộc diện 30A
Quyết định v/v công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đợt tuyển sinh tháng 9 năm 2015.
Quyết định v/v công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tuyển sinh tháng 9/2015.
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông từ trung cấp lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học thư viện.
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện, hình thức đào tạo VLVH.
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện, hình thức đào tạo VLVH.
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên ĐH ngành Khoa học thư viện, hình thức đào tạo VLVH.
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH ngành Công tác xã hội.
Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Khoa học thư viện (khóa học 2015-2016) - đợt tháng 4 năm 2016
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo kết quả thi THPT quốc gia 2016 hội đồng thi trường Đại học Khoa học - ĐHTN chủ trì
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện liên kết đào tạo tại trường Đại học Tây Bắc
Thông báo danh sách trúng tuyển đại học xét theo điểm thi THPT đợt 1 2016
Thông báo danh sách trúng tuyển đại học (Bổ sung) theo học bạ THPT (online) đợt 1 2016
Thông báo danh sách trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2016 theo điểm thi THPT và học bạ THPT
Thông báo danh sách trúng tuyển đại học chính quy bổ sung (cập nhật ngày 31/8/2016) năm 2016 theo điểm thi THPT và học bạ THPT
Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện.
Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH ngành Công tác xã hội.
Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện.
Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Khoa học thư viện.
Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ vừa làm vừa học ngành Luật.
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH ngành Luật.
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH ngành Luật.
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học Thư viện.
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện