Trung tâm Đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ trực thuộc trường Đại học Khoa học được thành lập theo Quyết định số 257/QĐ/-ĐHKH của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng.

Trụ sở chính của Trung tâm tại Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng-TP. Thái Nguyên.

Hiện Trung tâm có một cơ sở tham gia Đào tạo- Luyện thi đại học tại số 43 đường Khu Nam Sư Phạm, tổ 12, Phường Quang Trung - TP Thái Nguyên.

Chức năng của Trung tâm: Tổ chức và thực hiện công tác đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ.

Nhiệm vụ của Trung tâm:

Tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức phổ thông và luyện thi Đại học, Cao đẳng theo nhu cầu của người học.

Tổ chức đào tạo, kiểm tra kết thúc khóa học và cấp giấy chứng nhận các chương trình đào tạo ngắn hạn, có tính chất bồi dưỡng thường xuyên, liên tục về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng mềm cho mọi đối tượng có nhu cầu. Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các khóa đào tạo nguồn nhân lực ngắn hạn và dài hạn.

Phối hợp với các đơn vị thực hiện các dịch vụ về tư vấn và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Xã hội. Phát triển thị trường công nghệ, đẩy mạnh hoạt động công bố, quảng bá công nghệ, giới thiệu và phổ biến các kết quả nghiên cứu của trường Đại học Khoa học. Đặc biệt là lĩnh vực môi trường, Vật liệu mới, Năng lượng, Khoa học sự sống, Các hợp chất thiên nhiên và dược liệu...

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học giao.

 

DANH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA TRUNG TÂM 

 1. PGS.TS. Nông Quốc Chinh - Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học- Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm
 2. PGS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn - Phó hiệu trưởng trường ĐH Khoa học- UV Hội đồng Khoa học Trung tâm.
 3. TS. Nguyễn Đức Lạng - Phó hiệu trưởng trường ĐH Khoa học - UV Hội đồng Khoa học Trung tâm.
 4. PGS.TS. Trịnh Thanh Hải - Trưởng Phòng ĐT-KH & QHQT- UV Hội đồng Khoa học Trung tâm.
 5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy- Trưởng Khoa Toán- Tin - UV Hội đồng Khoa học Trung tâm.
 6. TS. Nguyễn Văn Đăng - Giám đốc - UV Hội đồng Khoa học Trung tâm.
 7. TS. Nguyễn Minh Tuấn - Phó giám đốc - UV Hội đồng Khoa học Trung tâm.

 

DANH SÁCH CÁC GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY, LUYỆN THI ĐẠI HỌC TẠI TRUNG TÂM

 MÔN TOÁN:

 1. TS. Trương Minh Tuyên - Giảng viên trường ĐH Khoa học- ĐHTN.
 2. TS. Ngô Văn Định- Giảng viên trường ĐH Khoa học- ĐHTN.
 3. ThS. Trần Ngọc Tú - Giáo viên Trung tâm
 4. ThS. Vũ Thành Kiên - Giáo viên Trung tâm

MÔN VẬT LÝ:

 1. TS. Nguyễn Văn Đăng- Giảng viên trường ĐH Khoa học -ĐHTN.
 2. ThS.NCS. Nguyễn Xuân Ca - Giảng viên trường ĐH Khoa học -ĐHTN.
 3. ThS. NCS. Lê Tiến Hà- Giảng viên trường ĐH Khoa học -ĐHTN.
 4. ThS. Phạm Trường Thọ - Giảng viên trường ĐH Khoa học -ĐHTN.
 5. CN. Nguyễn Viết Hoằng - Giảng viên trường CĐSP Thái Nguyên.

MÔN HÓA HỌC:

 1. TS. Phạm Thị Thắm - Giảng viên trường ĐH Khoa học -ĐHTN.
 2. TS. Tạ Hoàng Chính - Giảng viên trường ĐH Khoa học -ĐHTN.
 3. ThS. Nguyễn Thanh Hà - Giáo viên trường THPT Chuyên.
 4. ThS: Hoàng Mạnh Hùng - Giảng viên trường CĐSP Thái Nguyên.

MÔN NGỮ VĂN:

 1. TS. Lê Thị Ngân - Giảng viên trường ĐH Khoa học - ĐHTN.
 2. TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân - Giảng viên trường ĐH Khoa học - ĐHTN.
 3. ThS.NCS. Phùng Phương Nga - Giảng viên trường ĐH Khoa học - ĐHTN.
 4. ThS.NCS. Hoàng Tuyết Mai - Giảng viên trường ĐH Khoa học - ĐHTN.
 5. ThS. Nghiêm Thị Hồ Thu- Giảng viên trường ĐH Khoa học - ĐHTN.

MÔN LỊCH SỬ:

 1. ThS.NCS. Nguyễn Minh Tuấn - Giảng viên trường ĐH Khoa học -ĐHTN.
 2. ThS. Đỗ Hằng Nga - Giảng viên trường ĐH Khoa học -ĐHTN.

MÔN ĐỊA LÝ:

 1. ThS.NCS. Chu Thành Huy - Giảng viên trường ĐH Khoa học- ĐHTN.
 2. ThS. Hoàng Xuân Quyết - Giáo viên trường THPT Chuyên.

MÔN SINH HỌC:

 1. TS. Nguyễn Phú Hùng - Giảng viên trường ĐH Khoa học- ĐHTN.
 2. ThS. Đoàn Thị Bích Liên - Giáo viên trường THPT Chuyên.

MÔN TIẾNG ANH:

 1. ThS. Dương Thị Thảo - Giảng viên trường ĐH Khoa học- ĐHTN.
 2. ThS. Nguyễn Thị Quế - Giảng viên trường ĐH Khoa học- ĐHTN.