Thông báo v/v thay đổi thời gian biểu giảng dạy và học tập hệ đại học chính quy. Thông báo v/v thay đổi thời gian biểu giảng dạy và học tập hệ đại học chính quy.
Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình
Danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2016 Danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2016
Quyết định v/v ấn định tên đề tài và GVHD khóa luận tốt nghiệp cho SV khóa 10. Quyết định v/v ấn định tên đề tài và GVHD khóa luận tốt nghiệp cho SV khóa 10.
Thông báo V/v thực hiện kế hoạch đào tạo. Thông báo V/v thực hiện kế hoạch đào tạo.
Thông báo V/v tổ chức hướng dẫn sinh viên K 13 sử dụng hệ thống IU. Thông báo V/v tổ chức hướng dẫn sinh viên K 13 sử dụng hệ thống IU.
Thông báo V/v triển khai rà soát tên đề tài KLTN và phân công GV hướng dẫn KLTN cho SV K10 Thông báo V/v triển khai rà soát tên đề tài KLTN và phân công GV hướng dẫn KLTN cho SV K10
Thông báo v/v tập chung và học đối với sinh viên lớp đại học hệ VLVH ngành Luật K1 Hà Giang, khóa học 2014-2019. Thông báo v/v tập chung và học đối với sinh viên lớp đại học hệ VLVH ngành Luật K1 Hà Giang, khóa học 2014-2019.
Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài khóa luận tốt nghiệp cho SV khóa 10. Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài khóa luận tốt nghiệp cho SV khóa 10.
Quyết định v/v xét cảnh báo học tập, buộc thôi học đối với những SV khóa 10, 11,12 năm học 2014-2015. Quyết định v/v xét cảnh báo học tập, buộc thôi học đối với những SV khóa 10, 11,12 năm học 2014-2015.
Thông báo V/v xét duyệt cho sinh viên K10 làm khóa luận tốt nghiệp Thông báo V/v xét duyệt cho sinh viên K10 làm khóa luận tốt nghiệp
Thông báo V/v xét duyệt cho sinh viên K10 làm khóa luận tốt nghiệp Thông báo V/v xét duyệt cho sinh viên K10 làm khóa luận tốt nghiệp
Thông báo về kế hoạch nhập học cho đối tượng thuộc diện 30a năm 2015. Thông báo về kế hoạch nhập học cho đối tượng thuộc diện 30a năm 2015.
Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2015-2016 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2015-2016
Thông báo điều chỉnh thời gian làm bài và phòng thi học kỳ hè năm học 2014-2015. Thông báo điều chỉnh thời gian làm bài và phòng thi học kỳ hè năm học 2014-2015.
Thông báo điều chỉnh ca thi K9 học kỳ II năm học 2014-2015. Thông báo điều chỉnh ca thi K9 học kỳ II năm học 2014-2015.
Thông báo điều chỉnh phòng thi K9 học kỳ II năm học 2014-2015. Thông báo điều chỉnh phòng thi K9 học kỳ II năm học 2014-2015.
Thông báo V/v tổ chức cho SV K9 thi lại học phần GDTC. Thông báo V/v tổ chức cho SV K9 thi lại học phần GDTC.
Thông báo kỳ thi OlympicToán sinh viên khoa Toán - Tin mở rộng năm 2015 Thông báo kỳ thi OlympicToán sinh viên khoa Toán - Tin mở rộng năm 2015
Thông báo V/v thông báo sinh viên khóa 6,7,8 nhận bằng tốt nghiệp. Thông báo V/v thông báo sinh viên khóa 6,7,8 nhận bằng tốt nghiệp.