Thông tin liên hệ - Trường Đại học Khoa học

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - TP. Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: (+84) 208.3758.899
Email: [email protected]

Phòng Hành Chính - Tổ chức

Điện thoại: (+84) 208.3904.317
Email: [email protected]

Phòng Đào tạo

Điện thoại: (+84) 208.3903.398 (Hệ chính quy) - (+84) 208.3903.328 (Hệ không chính quy)
Email:

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Điện thoại: (+84) 208.3603.733
Email: [email protected]

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Điện thoại: (+84) 208.3904.319
Email: [email protected]