Lịch công tác tuần 41 - Từ 09/10/2017 đến 15/10/2017