Hội sinh viên

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

KHÓA III, NHIỆM KỲ 2013 - 2015

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Ngô Ngọc Linh Chủ tịch HSV BM Lịch sử
2 Bùi Trọng Tài Phó chủ tịch thường trực Khoa Luật & QLXH
3 Nguyễn Thị Huyên  Phó chủ tịch Khoa Văn – XH
4 Nguyễn Hữu Toàn UV Ban thư ký Khoa Toán tin
5 Nguyễn Trung Kiên  UV Ban thư ký Khoa VL &CN
6 Hoàng Trung Kiên UV Ban thư ký Khoa KHMT
7 Nguyễn Văn Long UV Ban thư ký Khoa KHSS
8 Nông Tuấn Ngọc  UV BCH QLTNMT k12
9 Nguyễn Lê Huy UV BCH BM Lịch sử
10 Vũ Văn Lương UV BCH BM Lịch sử
11 Ngô Thị Trang UV BCH Hóa – Đội phó ANX
12 Hà Văn Tú UV BCH Khoa Văn –XH
13 Đỗ Thu Huyền UV BCH Khoa Văn –XH
14 Triệu Văn Khánh  UV BCH CLB HPTT
15 Bùi Tuyết Như UV BCH Khoa Toán Tin
16 Nguyễn Thái Sơn UV BCH Khoa KHCB
17 Vương Quang Dũng UV BCH Địa lý k11
18 Bùi Thị Hồng Tươi UV BCH Chủ nhiệm CLB Khoa học xanh
19 Nguyễn Văn Quang UV BCH Ủy viên BCH
20 Sầm Hoàng Dũng UV BCH Chủ nhiệm CLB Vận động hiến máu
21 Nguyễn Quỳnh Trang UV BCH Chủ nhiệm Luật gia trẻ