Quyết định về việc chi thưởng cho sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2015 - 2016. Quyết định về việc chi thưởng cho sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2015 - 2016.
Mẫu báo cáo thành tích đề nghị công nhận danh hiệu sinh viên 5 tốt các cấp năm học 2015 - 2016 Mẫu báo cáo thành tích đề nghị công nhận danh hiệu sinh viên 5 tốt các cấp năm học 2015 - 2016
Công văn v/v hướng dẫn bình xét Sinh viên 5 tốt các cấp năm học 2015 - 2016 Công văn v/v hướng dẫn bình xét Sinh viên 5 tốt các cấp năm học 2015 - 2016
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Giải bóng đá sinh viên năm 2016. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Giải bóng đá sinh viên năm 2016.
Quyết định v/v thành lập Tổ trọng tài Giải bóng đá sinh viên năm 2016. Quyết định v/v thành lập Tổ trọng tài Giải bóng đá sinh viên năm 2016.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá chuyên ngành Khoa học xã hội và Nhân văn tại Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ nhất năm 2016. Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá chuyên ngành Khoa học xã hội và Nhân văn tại Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ nhất năm 2016.
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức và Tổ Thư ký Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ nhất năm 2016. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức và Tổ Thư ký Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ nhất năm 2016.
Kế hoạch cuộc thi giao lưu văn nghệ "Raise your voice" Kế hoạch cuộc thi giao lưu văn nghệ "Raise your voice"
Thông báo V/v Tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2016 Thông báo V/v Tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2016
Thông báo phát động cuộc thi "Viết về thầy cô và mái trường" Thông báo phát động cuộc thi "Viết về thầy cô và mái trường"
Quy định v/v chia sẻ thông tin tuyển sinh và các thông tin hoạt động trong hệ thống tổ chức của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Quy định v/v chia sẻ thông tin tuyển sinh và các thông tin hoạt động trong hệ thống tổ chức của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học
Thông báo V/v Đề nghị Hội đồng ĐT&KH các đơn vị hỗ trợ phản biện Bài báo Hội nghị Khoa học trẻ năm 2016 Thông báo V/v Đề nghị Hội đồng ĐT&KH các đơn vị hỗ trợ phản biện Bài báo Hội nghị Khoa học trẻ năm 2016
Thư mời v/v tham gia viết bài Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các Đại học Quốc gia và Đại học Vùng mở rộng lần thứ 1 Thư mời v/v tham gia viết bài Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các Đại học Quốc gia và Đại học Vùng mở rộng lần thứ 1
Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội nghị khoa học, sáng tạo trẻ Đại học Thái Nguyên Lần thứ III - năm 2016 Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội nghị khoa học, sáng tạo trẻ Đại học Thái Nguyên Lần thứ III - năm 2016
THÔNG BÁO SỐ 2 Hội nghị khoa học trẻ trường Đại học Khoa học Lần thứ I - Năm 2016 THÔNG BÁO SỐ 2 Hội nghị khoa học trẻ trường Đại học Khoa học Lần thứ I - Năm 2016
Thông báo V/v Tổ chức về nguồn,thăm địa chỉ đỏ tại Hang Pắc Bó, Cao Bằng Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016) Thông báo V/v Tổ chức về nguồn,thăm địa chỉ đỏ tại Hang Pắc Bó, Cao Bằng Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016)
Thông báo tổ chức Lễ tuyên dương TNTT năm 2016 Thông báo tổ chức Lễ tuyên dương TNTT năm 2016
Thông báo V/v giới thiệu xét Tuyên dương Bí thư Chi đoàn và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh năm 2016 Thông báo V/v giới thiệu xét Tuyên dương Bí thư Chi đoàn và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh năm 2016
Thông báo tham gia Giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên Thông báo tham gia Giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên
Thông báo V/v Tổ chức lớp bồi dưỡng phát triển năng lực Ngoại ngữ cho sinh viên Thông báo V/v Tổ chức lớp bồi dưỡng phát triển năng lực Ngoại ngữ cho sinh viên