Thông báo kế hoạch tuyển sinh Sau đại học tháng 03 năm 2013
Thông báo tuyển sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm
Thông báo tuyển sinh chương trình tiên tiến năm 2013
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013
Thông báo về việc tổ chức thi tiếng Anh B1, B2 tháng 12/2013
Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2014
Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ trung cấp lên đại học ngành khoa học thư viện
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2014
Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2014
Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014
Quy định về xét tuyển hồ sơ hệ chính quy năm 2014
Thông báo tuyển sinh Đại học hệ VLVH ngành Luật; Quản lý tài nguyên và môi trường
Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2014
Điểm chuẩn nguyện vọng 1 và chỉ tiêu nguyện vọng 2 Kỳ thi tuyển sinh đại học 2014
Thông báo điểm tham gia xét tuyển vào học Đại học các ngành thuộc trường Đại học Khoa học đối với thí sinh thuộc khu vực Tây bắc, kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2014
Thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Khoa học Môi trường
Thông báo chỉ tiêu và điểm tham gia xét tuyển NV2 hệ liên thông chính quy trường Đại học Khoa học kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014.
Danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Khoa học nguyện vọng 1 kỳ thi Đại học, cao đẳng năm 2014
Thông báo danh sách trúng tuyển diện xét tuyển và thời gian nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy trường đại học khoa học năm 2014
Thông báo điểm trúng tuyển NV2 và thời gian nhập học
Thông báo chỉ tiêu và điểm tham gia xét tuyển nguyện vọng 2 (bổ sung) hệ liên thông chính quy kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014
Thông báo điểm tham gia xét tuyển nguyện vọng 2 (bổ sung) vào học đại học, cao đẳng đối với thí sinh thuộc khu vực Tây Bắc, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014
Thông báo chỉ tiêu và điểm tham gia xét tuyển nguyện vọng 2 (bổ sung) kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014
Danh sách thí sinh trúng tuyển Nguyện vọng 2 đợt 1 năm 2014 vào trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Thông báo V/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển NV2 kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2014
Thông báo điểm trúng tuyển và thông tin nhập học Nguyện vọng 2 (Bổ sung) kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2014
Thông báo chỉ tiêu tham gia xét tuyển và thông tin nhập học Nguyện vọng 2 (Bổ sung đợt 3) kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2014
Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2(Bổ sung) kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014
Thông báo chỉ tiêu và điểm tham gia xét tuyển NV 2 (Bổ sung đợt 3) kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014
Thông báo tuyển sinh sau Đại học đợt 1 năm 2015.
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015.
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015.
Thông báo v/v thi tuyển sinh đợt tháng 3 năm 2015.
Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo V/v tuyển sinh đi học đại học, thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2015.
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2015.
Mã tổ hợp môn xét tuyển và điểm tuyển sinh (Đợt 3)
Đề án tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2015
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2015
Thông báo v/v xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy, đợt 2 đối với thí sinh đăng ký dựa trên Học bạ THPT
Hướng dẫn làm thủ tục nhập học cho sinh viên khóa 13
Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH ngành Khoa học quản lý.
Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH.
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Khoa học Thư viện (Chương trình Thư viện - Thiết bị trường học)
Thông báo tuyển sinh liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo ôn và thi tuyển sinh đại học hệ VLVH đợt tháng 11/2015.
Thông báo ôn và thi tuyển sinh LT từ CĐ lên ĐH hệ chính quy đợt tháng 11/2015.
Thông báo tuyển sinh lớp nghiệp vụ sư phạm
Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH.
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016.
Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo Hiệp định năm 2016.
Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016.
Thông báo V/v tuyển sinh đi học đại học, thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2016.
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quang học
Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo Hiệp định năm 2016.
Thông báo chương trình học bổng của DAAD và cơ hội học tập tại Đức năm học 2017-2018.
Thông báo tuyển sinh cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016.
Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Công tác xã hội.
Thông báo tuyển sinh liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo v/v nhận hồ sơ xét tuyển ĐHCQ đợt 1 vào trường Đại học Khoa học năm 2016
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia vào trường đợt 1 năm 2016 tính đến hết ngày 09/8/2016.
Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo chính quy.
Thông báo tuyển sinh liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo tuyển sinh ĐH hệ Vừa làm vừa học.
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về khoa học Thư viện (Chương trình Thư viện - Thiết bị trường học).
Thông báo tuyển sinh liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học.
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Công tác xã hội.
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Khoa học quản lý.
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017.
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2017.
Thông báo tuyển sinh hệ VLVH.
Thông báo Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017.
Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện.
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017
Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017.
Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017.
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Khoa học thư viện (Chương trình Thư viện - Thiết bị Trường học