Thông báo v/v đăng ký thi sát hạch tiếng Anh cho cán bộ, viên chức Trường ĐHKH đợt tháng 11 năm 2017.

Đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức Ngày ban hành: 13/10/2017 Lượt xem: 7386