Đoàn thanh niên trường Đại học khoa học chung tay góp sức ủng hộ đồng bào miền trung Ngày 18/10/2016, Đoàn Thanh niên trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên chính thức phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trong thời gian phát động từ ngày 18/10/2016 tới hết ngày 31/10/2016, chương trình đã quyên góp được số tiền 21.375.000 đồng.
Đoàn thanh niên trường Đại học khoa học chung tay góp sức ủng hộ đồng bào miền trung Ngày 18/10/2016, Đoàn Thanh niên trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên chính thức phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trong thời gian phát động từ ngày 18/10/2016 tới hết ngày 31/10/2016, chương trình đã quyên góp được số tiền 21.375.000 đồng.
Các sự kiện Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trong tháng 4 Các sự kiện Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trong tháng 4
Tổ chức Tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” và Hội nghị Các Câu lạc bộ Đại học Thái Nguyên Tổ chức Tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” và Hội nghị Các Câu lạc bộ Đại học Thái Nguyên
kế hoạch V/v Tổ chức Hội thi Nấu ăn, Cắm hoa lần thứ VIII kế hoạch V/v Tổ chức Hội thi Nấu ăn, Cắm hoa lần thứ VIII
Kế hoạch tổ chức Chương trình "Sinh viên với biển, đảo tổ quốc" năm 2016 Kế hoạch tổ chức Chương trình "Sinh viên với biển, đảo tổ quốc" năm 2016
Thông tin tóm tắt về cuộc thi FAMELAB - tìm kiếm đại sứ truyền thông khoa học 2016 Thông tin tóm tắt về cuộc thi FAMELAB - tìm kiếm đại sứ truyền thông khoa học 2016
KẾ HOẠCH Chương trình Hiến Máu “GIỌT HỒNG TẾT YÊU THƯƠNG ĐÔNG ẤM ÁP” KẾ HOẠCH Chương trình Hiến Máu “GIỌT HỒNG TẾT YÊU THƯƠNG ĐÔNG ẤM ÁP”
Hướng dẫn về tiêu chuẩn và quy trình họp xét cử đi học lớp nhận thức về Đảng, xét kết nạp Đẳng cho đoàn viên Hướng dẫn về tiêu chuẩn và quy trình họp xét cử đi học lớp nhận thức về Đảng, xét kết nạp Đẳng cho đoàn viên