Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 09 năm 2017.

Đơn vị: Phòng Đào tạo Ngày ban hành: 01/10/2017 Lượt xem: 8767