Thông báo v/v tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh.

Đơn vị: Phòng Đào tạo Ngày ban hành: 01/10/2017 Lượt xem: 8501