Thông báo V/v kiểm tra công tác cấp phát Bằng tốt nghiệp đại học trong năm 2016 đối với sinh viên hệ chính quy.

Đơn vị: Phòng Thanh tra - Pháp chế Ngày ban hành: 05/10/2017 Lượt xem: 3899