Giảng viên Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất tham gia Hội nghị triển khai đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020

05-10-2017 02:23 Xem: 1315 lần
Giảng viên Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất tham gia Hội nghị triển khai đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020_thumbnail

Nhằm hướng đến mục tiêu đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, cán bộ, giảng viên Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất, Trường Đại học Khoa học luôn tích cực đẩy mạnh việc đưa lý thuyết gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn để hoàn thiện bài giảng cũng như chương trình đào tạo. Để thực hiện được điều này, việc gắn kết với các chương trình hành động của các địa phương luôn được chú trọng.

“Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020”, thuộc sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Quản lý đô thị thành phố được triển khai tại 27 phường, xã. Đây là một hoạt động thiết thực với cộng đồng và toàn xã hội, nhưng cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai. Với tinh thần “Việc dù khó đến mấy, tất cả cùng chung tay sẽ giải quyết được”, Phòng quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân Phường Thịnh Đán đã phối hợp cùng giảng viên Bộ môn Quản Lý Môi trường (Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất - Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên) tổ chức Hội nghị tuyên truyền về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn cho người dân.

Ngày 27 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường nhà văn hóa tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên với tư cách là báo cáo - tập huấn viên tại hội nghị,  giảng viên Nguyễn Thị Đông và Nguyễn Thị Hồng Viên đã nêu ra những mối nguy hại của rác thải, những lợi ích của việc phân loại rác thải tại nguồn cũng như tình hình thực hiện tại Việt Nam. Trong Hội nghị, giảng viên cũng đã giới thiệu về Đề án phân loại rác của thành phố, vận động người dân phường Thịnh Đán chung tay góp phần thực hiện đề án thành công. Đặc biệt, không chỉ  tuyên truyền hô hào chung chung, giảng viên Nguyễn Thị Đông đã hướng dẫn người dân một cách đầy đủ, chi tiết cách phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn được áp dụng trong đề án của thành phố, từ đó giúp cho người dân dễ dàng tự thực hành tại nhà.

Kết thúc Hội nghị, hầu hết người dân phường Thịnh Đán đều đồng lòng nhất trí với đề án của thành phố và có định hướng tuyên truyền cho các thành viên còn lại trong gia đình mình.

Các giảng viên của Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất đã có cơ hội đưa  kiến thức lý thuyết vào cuộc sống hàng ngày, gắn kết với địa phương. Đặc biệt, đây cũng là dịp các giảng viên được tiếp xúc với người dân để phần nào hiểu được những kỳ vọng của người dân đối với các trường đại học - nơi đào tạo ra những chủ nhân tương lai của đất nước.

Giảng viên Nguyễn Thị Đông báo cáo tại Hội nghị

Trao đổi, thảo luận và hướng dẫn người dân phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn

Nguyễn Thị Hồng Viên - Nguyễn Thị Đông (Khoa Khoa