Đại hội chi bộ khoa Toán - Tin nhiệm kỳ 2017-2020

06-10-2017 03:39 Xem: 6024 lần
Đại hội chi bộ khoa Toán - Tin nhiệm kỳ 2017-2020_thumbnail

Đại hội Chi bộ Khoa Toán –Tin được tổ chức vào lúc cán bộ, viên chức Trường Đại học Khoa học đang thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 15 năm ngày thành lập trường 24/10/2002 – 24/10/2017.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên và 21 đảng viên trong Chi bộ Khoa Toán - Tin.

Đại hội nghe báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 -2017 của đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Bí thư chi bộ. Báo cáo đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như: Đội ngũ cán bộ cơ hữu đang trong quá trình xây dựng và phát triển còn hạn chế: còn thiếu các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực Toán học, Tin học; Tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư còn thấp và trình độ tiến sĩ chưa cao; Cơ sở vật chất của Nhà trường còn hạn hẹp, thiếu mặt bằng cho các hoạt động giảng dạy, học tập và NCKH; Việc tuyển sinh đại học khối ngành khoa học cơ bản nói chung, ngành Toán học và Tin học nói riêng trong cả nước gặp nhiều khó khăn; có sự cạnh tranh cao giữa các trường đại học trong hệ thống giáo dục đại học trong nước. Từ thực tiễn công tác, Chi ủy Chi bộ Khoa Toán - Tin đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Khoa, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, đảng viên trong Khoa nỗ lực, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; Thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị; Công tác đào tạo từng bước được nâng cao chất lượng theo định hướng gắn kết chặt chẽ đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học với NCKH; Công tác NCKH thu được nhiều thành tích nổi bật; Đội ngũ cán bộ, giảng viên không ngừng được củng cố theo hướng đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng; Tích cực tham gia các công tác đoàn thể.

Nhằm quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2015-2020 của Đảng ủy; trên cơ sở phát huy những thành tựu, khắc phục các hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; và để thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ, Chi ủy Chi bộ Khoa Toán - Tin xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 là: Đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt đảng xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; Phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; Nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH, đóng góp tích cực cho sự phát triển của trường ĐHKH, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Đại hội nghe các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tham gia phát biểu ý kiến để làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại trong nhiệm kỳ qua và tham gia ý kiến xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác của chi bộ nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng nghe tham luận về công tác chính trị, tư tưởng của đồng chí Bùi Đức Việt, tham luận về giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo của đồng chí Hoàng Thị Hà. Các ý kiến đóng góp đã được Ban chi ủy tiếp thu và bổ sung vào dự thảo nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đại hội đã bầu ra Ban chi ủy mới với 03 đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Minh Tuyên và Nguyễn Thanh Sơn. Trong đó đồng chí Nguyễn Thị thu Thủy giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đồng chí Trương Minh Tuyên giữ chức vụ Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đại hội cũng nhất trí cao với bản phương hướng và các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới do đoàn chủ tịch đưa ra.

Đại hội Chi bộ khoa Toán - Tin nhiệm kỳ 2017-2020 có ý nghĩa quan trọng, mở ra một giai đoạn mới cho sự tồn tại và phát triển Khoa. Nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, khó khăn, thử thách còn nhiều. Đại hội tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết - trí tuệ - dân chủ - kỷ cương - đổi mới, với đội ngũ cán bộ, đảng viên giàu năng lực, tâm huyết và có trách nhiệm cao, Chi bộ khoa Toán - Tin sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

      Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Khoa Toán - Tin dưới sự lãnh đạo của Ban chi ủy sẽ đồng tâm, nhất trí, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2017 - 2020 theo Nghị quyết của Đại hội với tinh thần xây dựng và phát triển Khoa Toán - Tin theo định hướng nghiên cứu.