Đại hội công đoàn khoa Toán - Tin nhiệm kỳ 2017 - 2022

06-10-2017 06:54 Xem: 1217 lần
Đại hội công đoàn khoa Toán - Tin nhiệm kỳ 2017 - 2022_thumbnail

Đại hội Công đoàn Khoa Toán – Tin được tổ chức vào hồi 9h30’ ngày 28 tháng 9 năm 2017 trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Trường Đại học Khoa học nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Trường Đại học Khoa học, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Toán – Tin  và 22 công đoàn viên trong công đoàn Khoa Toán – Tin.

Đại hội đã nghe toàn văn báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng, nhiệm cụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 do đồng chí Bùi Việt Hương – Chủ tịch Công đoàn Khoa trình bày. Qua báo cáo, Đại hội đã nhận rõ được những thành tích mà Công đoàn Khoa đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 như: Triển khai và thực hiện tốt 6 chương trình công tác của BCH Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017; Luôn theo sát, kịp thời chia sẻ, động viên đời sống vật chất cũng như tinh thần của các công đoàn viên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và có phương án giúp đỡ công đoàn viên khi cần thiết, vì vậy đã tạo được tiếng nói chung, xây dựng tâp thể công đoàn vững mạnh; Hoàn thành tốt công tác nữ công. Từ thực tế công tác, Đại hội Công đoàn Khoa đã đề ra phương hướng công tác trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 với mục tiêu tổng quát: Thực hiện tốt các chương trình công tác của BCH công đoàn giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 về: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ đoàn viên công đoàn; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục  vụ CNH - HĐH đất nước; Vận động, tổ chức công đoàn viên tham gia các phong trào quần chúng và các cuộc vận động mang tính xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành; Tiếp tục đổi mới tư duy và hoạt động thực tiễn xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng và phát triển Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh; Xây dựng Công đoàn Khoa vững mạnh; Chăm lo đời sống tinh thần cho công đoàn viên trong Khoa.

Đại hội nghe ý kiến phát biểu và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Trường. Đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn Khoa Toán – Tin nhiệm kỳ 2012 - 2017 và chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, biện pháp cần khắc phục, đồng thời nêu lên những vấn đề quan trọng trong công tác công đoàn Khoa nhiệm kỳ tới. Tại Đại hội, đồng chí đã tặng bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho nhóm giảng viên toán học, Khoa Toán - Tin vì có thành tích xuất sắc trong triển khai và thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016 - 2017, Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam cho công đoàn viên Trương Minh Tuyên và nhiều giấy khen của Công đoàn Đại học Thái Nguyên và Công đoàn Trường Đại học Khoa học cho các công đoàn viên có nhiều thành tích trong công tác công đoàn trong năm học 2016 - 2017.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khoa Toán – Tin với 03 đồng chí: Lê Thị Liên, Trịnh Thị Lình, Trịnh Minh Phú Đại hội cũng nhất trí cao với bản phương hướng và các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới do đoàn chủ tịch đưa ra.

Đại hội Công đoàn khoa Toán - Tin nhiệm kỳ 2017 - 2022 tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết - trí tuệ - dân chủ - kỷ cương - đổi mới, với cán bộ công đoàn, công đoàn viên giàu năng lực, tâm huyết và có trách nhiệm cao, Công đoàn khoa Toán - Tin sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

      

Việt Hương, Khoa Toán – Tin