Kiểm tra việc thực hiện công tác Đảng của các Chi bộ năm 2015

04-01-2016 09:43 Xem: 18138 lần
Kiểm tra việc thực hiện công tác Đảng của các Chi bộ năm 2015_thumbnail

Thực hiện kế hoạch công tác của UBKT Đảng ủy trường, từ ngày 20 đến ngày 22/12/2015, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường Đại học Khoa học đã tiến hành kiểm tra công tác Đảng năm 2015 của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường.

Nội dung của đợt kiểm tra năm 2015 là kiểm tra việc quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động của các cấp; kiểm tra việc chấp hành các quy định về công tác đảng vụ: quản lý hồ sơ Đảng viên, công tác thu, chi đảng phí; kiểm tra việc chấp hành chế độ, nội dung sinh hoạt chi bộ theo quy định…

Kết quả kiểm tra cho thấy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Đại học Khoa học đã chấp hành nghiêm túc việc thực hiện Điều lệ Đảng, đặc biệt là tổ chức sinh hoạt chi bộ đều đặn và đúng quy định. Việc triển khai các chủ trương, chính sách Nghị quyết Đảng ủy các cấp đều được các chi bộ lồng ghép trong các buổi sinh hoạt nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho đảng viên. Đợt kiểm tra đã cho thấy 100% các chi bộ thực hiện đúng quy định công tác thu, chi đảng phí. Công tác cập nhật hồ sơ đảng viên, theo dõi chuyển sinh hoạt đảng cũng được các chi bộ quan tâm và thực hiện tốt.

Đây là công việc thường xuyên của UBKT Đảng ủy trường nhằm đánh giá đúng tình hình chỉ đạo của các cấp ủy trong việc thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng đảng; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và từ đó tham mưu, tư vấn với Đảng ủy nhà trường các biện pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Các đợt kiểm tra đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Điều lệ Đảng của các tổ chức cơ sở đảng và cá nhân đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

UBKT ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐHKH