Tổng hợp ds sinh viên có đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017 Nếu SV nào có thắc mắc thì phải phản hồi cho GVCN, Khoa chậm nhất là ngày 19/10/2017

Đơn vị: Phòng Đào tạo Ngày ban hành: 14/10/2017 Lượt xem: 10682