Quyết định về việc xét tuyển vào học chính thức đại học chính quy với các thí sinh hưởng chính sách đặc thù đối với khu vực Tây Bắc và đối tượng tuyển sinh thuộc 62 huyện nghèo năm 2012

Đơn vị: Phòng Đào tạo Ngày ban hành: 15/07/2013 Lượt xem: 14339