Quyết định Ban hành Quy trình thẩm định các Quyết định trước khi Ban Giám hiệu ký ban hành của Trường Đại học Khoa học.

Đơn vị: Phòng Thanh tra - Pháp chế Ngày ban hành: 27/3/2017 Lượt xem: 3178