Kết luận công tác thanh, kiểm tra v/v kiểm tra công tác cấp phát Bằng tốt nghiệp ĐH trong năm 2015 đối với sinh viên hệ chính quy, hệ Liên thông, hệ VLVH.

Đơn vị: Phòng Thanh tra - Pháp chế Ngày ban hành: 02/08/2016 Lượt xem: 2989