Đánh giá chuẩn đầu ra sinh viên tốt nghiệp năm 2017

30-05-2017 08:40 Xem: 2247 lần
Đánh giá chuẩn đầu ra sinh viên tốt nghiệp năm 2017_thumbnail

        Từ ngày 25/5 đến ngày 27/5/2017, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên triển khai đánh giá chuẩn đầu ra sinh viên tốt nghiệp năm 2017 đối với chương trình đào tạo cử nhân Hóa học và cử nhân Luật.

       Trong buổi khai mạc và đánh giá chuyên môn sáng ngày 25/5/2017, đại diện Đại học Thái Nguyên có TS. Phạm Văn Hùng - Trưởng ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. Về phía đoàn chuyên gia, nhà tuyển dụng tham gia đánh giá chuyên môn ngành Hóa học có GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến - Viện trưởng Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; PGS.TS. Vũ Đức Lợi - Phó Viện trưởng Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; Ông Đinh Duy Thành - Tổng Giám đốc công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại ATH và ông Phạm Ngọc Hiếu - Giám đốc kinh doanh công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại ATH. Về phía đoàn chuyên gia, nhà tuyển dụng tham gia đánh giá chuyên môn ngành Luật có TS. Trần Nho Thìn - Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Chính sách; TS. Lê Quang Thắng - Giám đốc Trung tâm Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; GS.TS. Nguyễn Đăng Dung - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Ông Đỗ Đức Trọng - Chủ tịch Hội Luật gia Tỉnh Thái Nguyên. Về phía Trường Đại học Khoa học có TS. Nguyễn Đức Lạng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng lãnh đạo các đơn vị và các thành viên trong Hội đồng đánh giá chuyên môn, các sinh viên tham gia hoạt động đánh giá.

        Trong khuôn khổ của hoạt động đánh giá chuẩn đầu ra sinh viên tốt nghiệp tại Trường Đại học Khoa học, Hội đồng đánh giá chuyên môn của Nhà trường đã chấm điểm và phỏng vấn những nội dung liên quan đến chủ đề được chọn dưới dạng vấn đáp, phần trình bày của sinh viên 60 điểm và phần phỏng vấn 40 điểm trên thang điểm 100. Các chủ đề đều mang tính tổng hợp để kiểm tra được kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm, thái độ của sinh viên (căn cứ theo Quyết định số 101/QĐ-ĐHKH ngày 10/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo); Hội đồng đánh giá của Đại học Thái Nguyên đã đánh giá tin học, ngoại ngữ cho toàn bộ sinh viên được chọn theo bộ đề thi chung (xây dựng theo hướng dẫn của Công văn số 670/ĐHTN ngày 22/5/2013).

       Đánh giá mức độ đáp ứng của sinh viên sắp tốt nghiệp so với chuẩn đầu ra đã được xây dựng và công bố là một hoạt động quan trọng, nhằm phát hiện những điểm chưa phù hợp giữa chương trình đào tạo với chuẩn đầu ra. Kết quả đánh giá và những ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia, nhà tuyển dụng là căn cứ để Nhà trường cải tiến chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Đồng thời, hoạt động này nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên trong hoạt động đổi mới quản lý giáo dục đại học dựa vào cách tiếp cận theo chuẩn đầu ra.

       Sau đây là một số hình ảnh hoạt động:

 

ThS. Nguyễn Trường Sơn - Phó Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCLGD, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu khai mạc

TS. Phạm Văn Hùng - Trưởng ban Khảo thí & ĐBCLGD, Đại học Thái Nguyên phát biểu khai mạc

Hội đồng đánh giá chuyên môn ngành cử nhân Hóa học

Hội đồng đánh giá chuyên môn ngành cử nhân Luật

Hội đồng đánh giá chuẩn đầu ra về tin học và ngoại ngữ

Ảnh lưu niệm giữa các chuyên gia cùng Nhà trường và Quý đại biểu

Bài và ảnh: Phòng Khảo thí và ĐBCLGD