Chi bộ khoa Khoa học Sự sống với công tác phát triển đảng viên

02-12-2014 04:08 Xem: 6248 lần
Chi bộ khoa Khoa học Sự sống với công tác phát triển đảng viên_thumbnail

Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, những năm qua, Chi bộ khoa Khoa học Sự sống – Trường Đại học Khoa học thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên.

Chi bộ khoa Khoa học Sự sống có 12 đảng viên trên tổng số 24 cán bộ viên chức, (chiếm 50%). Đây là lực lượng nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong học tập, giảng dạy và trong các phong trào thi đua của khoa. Trong những năm qua, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch về công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, đặc biệt là đoàn viên ưu tú thuộc các chi đoàn sinh viên, đồng thời, đề cao vai trò của mỗi đảng viên trong việc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng. 

Chi bộ Khoa đề ra mục tiêu phấn đấu mỗi năm kết nạp 10 đến 15 đảng viên mới. Để thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra, Chi ủy đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể là Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát động các phong trào thi đua, đặc biệt là Chi bộ đã lồng ghép nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào công tác chuyên môn của từng cá nhân để từ đó theo dõi, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực làm căn cứ để lựa chọn những đoàn viên gương mẫu, tiên phong trong các hoạt động phong trào và có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh, được các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn tín nhiệm, giới thiệu cho chi bộ xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Trong năm vừa qua, Chi bộ đã giới thiệu 27 đoàn viên ưu tú tham gia học các lớp cảm tình Đảng, đồng thời phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú đã được giới thiệu cho Đảng. Những cán bộ, đảng viên được phân công, theo dõi giúp đỡ đoàn viên ưu tú thường xuyên gần gũi, trao đổi để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, mục tiêu, lý tưởng phấn đấu của mỗi đoàn viên. Qua đó, biết được những ưu điểm, thế mạnh của đoàn viên để động viên họ phát huy, tham gia góp ý và uốn nắn kịp thời những mặt hạn chế để viên có hướng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả, năm học 2013 - 2014, Chi bộ Khoa đã kết nạp được 14 đảng viên, trong đó có 12 đoàn viên là sinh viên và 2 đoàn viên là cán bộ hiện đang công tác tại khoa. Từ đầu năm học 2014 - 2015 đến nay, Chi bộ đã giới thiệu 23 đoàn viên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng, và đang làm thủ tục xác minh 5 hồ sơ của đoàn viên ưu tú đã được học lớp cảm tình Đảng.  

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng xác định, thước đo chất lượng đảng viên phải được đánh giá bằng hiệu quả công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Vì vậy, đội ngũ đảng viên trẻ, mới kết nạp được Chi bộ đặc biệt quan tâm và tiếp tục bồi dưỡng để phát triển toàn diện. Chi bộ phát huy tính dân chủ trong đảng để cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết, thống nhất và xây dựng. Đồng thời, liên hệ chặt chẽ với cấp ủy nơi đảng viên cư trú, lấy ý kiến quần chúng nhận xét, đánh giá đảng viên, làm cơ sở giúp Chi bộ quản lý chặt chẽ chất lượng đảng viên.

Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên đã góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Chi bộ khoa Khoa học Sự sống đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo. Với kết quả đã đạt được, năm 2013, Chi bộ khoa Khoa học Sự sống đã được Đảng bộ Trường Đại học Khoa học tặng danh hiệu Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.

Một số hình ảnh kết nạp đảng viên mới của Chi bộ:

Lễ kết nạp đảng viên mới đợt tháng 5/2014

Lễ kết nạp đảng viên mới đợt tháng 7/2014

 

Chi bộ khoa Khoa học Sự sống