Thông báo v/v chỉ trả tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho sinh viên khóa 11,12,13,14.

Đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính Ngày ban hành: 24/7/2017 Lượt xem: 5610