Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến 2020-2021

Đơn vị: Phòng Thanh tra - Pháp chế Ngày ban hành: 25/7/2017 Lượt xem: 2368