Thông báo v/v đăng ký thi sát hạch tiếng Anh cho cán bộ, viên chức Trường ĐHKH đợt tháng 11 năm 2017.
Thông báo V/v xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ năm học 2017-2018.
Thông báo V/v rà soát nâng bậc lương năm 2017.
Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa đông.
Quyết định v/v ban hành Bộ công cụ khảo sát và tài liệu Hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.
Thông báo v/v thay đổi lịch thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2017.
Thông báo V/v đăng ký thi đua năm học 2017-2018.
Quyết định v/v xét cảnh báo kết quả học tập đối với những sinh viên khóa 12,13 và 14 học kì II năm học 2016-2017
Thông báo về lịch thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2017.
Quyết định v/v Ban hành quy định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Trường ĐHKH - ĐHTN
Kế hoạch tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ đầu tháng năm học 2017 - 2018
Quyết định v/v khen thưởng cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2016-2017.
Thông báo v/v tổ chức hội nghị CB,VC năm học 2017-2018
Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm.
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Trường ĐHKH (2002-2017)
Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường ĐHKH.
Quyết định v/v tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHTN cho các tập thể, cá nhân thuộc ĐHTN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017.
Thông báo V/v ủy quyền điều hành giải quyết công việc.
Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9
Thông báo kết quả họp xét chọn nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2017 giới thiệu tham dự chương trình Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và Truyền hình trực tiếp " Thay lời tri ân" chào mừng 3
Thông báo V/v góp ý dự thảo: Quy định thực hiện kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên.
Thông báo V/v đề nghị khen thưởng nhân dịp 15 năm thành lập trường.
Quyết định v/v thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống trường ĐHKH.
Thông báo V/v báo cáo Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2017 của Trường ĐHKH.
Thông báo v/v tuyển cán bộ giảng dạy Tiếng Anh năm 2017.
Thông báo kết quả họp xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2016-2017.
Thông báo kết quả họp xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2016-2017.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường ĐHKH.
Thông báo V/v đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch viên chức và người lao động năm 2017.
Thông báo V/v hướng dẫn tổng kết và bình xét các danh hiệu TĐ-KT năm học 2016-2017.
Thông báo v/v thực hiện chấm công và xét thu nhập tăng thêm hàng tháng.
Điều lệ, lịch thi đấu giải cầu lông, bóng bàn cán bộ viên chức năm 2017
Thông báo v/v tuyển cán bộ giảng dạy năm 2017
Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa hè.
Thông báo v/v nghỉ Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/04, Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2017.
Thông báo V/v phát động thi đua chào mừng các ngày lễ trong tháng 4,5/2017 và hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập trường.
Thông báo V/v góp ý Dự thảo phát động thi đua.
Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học nhiệm kỳ 2014 - 2019
Thông báo về việc tuyển cán bộ giảng dạy năm 2017.
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 thuộc Điều 6 trong Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp
Thông báo V/v Lấy ý kiến dư luận về ứng viên Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017.
Quyết định về việc chi hỗ trợ kinh phí nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học thực hiện năm 2013.
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán và gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017.
Quyết định Ban hành Quy định công tác Thi đua, Khen thưởng Trường Đại học Khoa học.
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa Trường Đại học Khoa học.
Thông báo về việc nghỉ lễ Tết dương lịch năm 2017.
Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua.
Quyết định về việc tặng cờ thi đua.
Thông báo V/v thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài.
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ cho CBVC và người lao động năm 2016.
Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (PGS.TS.Phạm thị Phương Thái).
Quyết định về việc ban hành Quy định về đánh giá và phân loại công chức, viên chức và người lao động của Đại học Thái Nguyên.
Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy.
Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Dương Nghĩa Bang.
Thông báo V/v báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính, hoạt động khoa học, công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016.
Thông báo V/v đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch viên chức năm 2016.
Thông báo V/v góp ý cho sứ mạng của nhà trường.
Thông báo V/v Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2016 - 2017.
Thông báo v/v lấy ý kiến đối với ứng viên xét đề nghị tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 - năm 2017.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng, Tổ thư ký xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017 cấp Trường Đại học Khoa học.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng, Tổ thư ký xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017 cấp Trường Đại học Khoa học.
Thông báo V/v dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11.
Thông báo v/v Giới thiệu chức danh và chữ ký của cán bộ.
Thông báo V/v góp ý Dự thảo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trường.
Thông báo V/v đóng góp ý kiến cho bản dự thảo về Đánh giá và phân loại công chức, viên chức và người lao động.
Thông báo V/v đóng góp ý kiến cho bản dự thảo về Đánh giá và phân loại công chức, viên chức và người lao động.
Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chí, quy trình, thủ tục xét, công nhận sáng kiến.
Bộ tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm học 2016 - 2017.
Quyết định Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong
Quyết định về việc chi lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20- 10 năm 2016 cho cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động.
Thông báo V/v tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 và kỷ niệm 14 năm ngày thành lập trường.
Thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức hội nghị CB, VC và Hội diễn Văn nghệ năm 2016.
Thông báo về việc thực hiện giờ làm việc mùa đông.
Thông báo V/v đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch viên chức 2016.
Thông báo V/v nâng bậc lương năm 2016.
Quyết định về vệc thành lập Hội đồng, Tổ Thư ký xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017 cấp Trường Đại học Khoa học.
Quyết định Ban hành Quy định chuẩn năng lực tiếng Anh cho giảng viên, chuyên viên, giáo viên thực hành Trường ĐH Khoa học giai đoạn 2017 - 2019.
Kế hoạch công tác năm học 2016 - 2017.
Thông báo v/v tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2016-2017.
Thông báo V/v phát động thi đua năm học 2016-2017.
Quyết định v/v thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế của cán bộ, viên chức các phòng, trung tâm CNTT-TV.
Thông báo Kết quả xét duyệt đề nghị danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Chính phủ và cấp Nhà nước năm học 2015-2016.
Thông báo V/v góp ý Dự thảo quy định về tiêu chí, quy trình, thủ tục xét, công nhận sáng kiến.
Thông báo V/v góp ý dự thảo Nghị định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập.
Thông báo V/v đăng ký thi đua năm học 2016-2017.
Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III)
Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)
Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I)
Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua khối các đơn vị đào tạo năm học 2015-2016.
Quyết định v/v sửa đổi Điều 15, Quyết định số 3188/QĐ -ĐHTN ngày 31/12/2015 của Giám đốc DDaHTN ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ
Thông báo V/v triệu tập CBVC đang làm nghiên cứu sinh và tạo nguồn Trường ĐHKH.
Quyết định v/v tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHTN cho các tập thể và cá nhân thuộc ĐHTN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016.
Thông báo V/v góp ý kiến xây dựng "Tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm học 2016-2017.
Quyết định v/v phê duyệt phụ cấp ưu đãi giảng dạy đối với nhà giáo năm học 2016-2017.
Thông báo v/v tuyển sinh sau đại học năm 2017 của Viện Khoa học và Công nghệ quân sự - Bộ Quốc Phòng.
Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2016 và kế hoạch giảng dạy, học tập bù
Thông báo V/v tham gia góp ý dự thảo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luận chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý.
Thông báo V/v giao nhiệm vụ năng lực tiếng Anh cho CBVC năm học 2016-2017.
Thông báo V/v tổ chức Hội nghị CB,VC năm học 2016-2017.
Thông báo V/v huấn luyện tự vệ năm 2016.
Quyết định v/v bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học.
Thông báo V/v lập danh sách GV học tập, nghiên cứu tại nước ngoài, có bài báo ISI.
Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân năm học 2015-2016.
Thông báo danh sách cán bộ trường ĐHKH tham dự quy trình bổ nhiệm lại Phó giám đốc ĐHTN nhiệm kỳ 2016-2021.
Thông báo V/v báo cáo danh sách cán bộ trường ĐHKH tham dự quy trình bổ nhiệm lại Phó Giám đốc ĐHTN nhiệm kỳ 2016-2021.
Thông báo kết luận của đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế công khai và các hoạt động giáo dục tại trường ĐH Khoa học
Thông báo V/v nộp báo cáo giao ban đầu năm học 2016-2017
Thông báo V/v cải thiện chất lượng sau kiểm tra công tác công khai và các hoạt động giáo dục
Thông báo Kết quả họp xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2015-2016.
Thông báo V/v xây dựng kế hoạch công tác năm học 2016-2017.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường Đại học Khoa học năm 2016.
Thông báo v/v tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giảng viên năm 2016.
Thông báo V/v xét chọn, giới thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu.
Thông báo V/v công nhận trình độ tiếng Anh theo quy định Trường ĐHKH
Thông báo V/v đánh giá cán bộ quản lý năm học 2015-2016.
Thông báo Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học tiếp tục nhiệm kỳ 2014-2019.
Thông báo V/v báo cáo kết quả đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch viên chức, nhân viên và lao động hợp đồng năm học 2015-2016.
Thông báo V/v thi sát hạch Tiếng Anh đối với cán bộ, viên chức trường Đại học khoa học năm 2016.
Thông báo V/v thực hiện Quy chế ba công khai năm học 2015-2016.
Quyết định v/v ban hành Quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, viên chức và người lao động của trường Đại học Khoa học.
Thông báo v/v thi sát hạch Tiếng Anh cho cán bộ, viên chức trường Đại học Khoa học năm 2016.
Thông báo V/v hướng dẫn tổng kết và bình xét các danh hiệu TĐ-KT năm học 2015-2016.
Thông báo V/v lập danh sách cử cán bộ tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng trường Đại học Khoa học nhiệm kỳ 2014-2019.
Thông báo V/v hướng dẫn tổng kết, đánh giá các lĩnh vực công tác năm học 2015-2016.
Thông báo V/v thực hiện Quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng trường ĐHKH tiếp tục nhiệm kỳ 2014-2019.
Thông báo V/v triển khai xét Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016.
Thông báo V/v kế hoạch thi THPT quốc gia năm 2016.
Quyết định v/v cử đoàn cán bộ và sinh viên thực thập chuyên ngành tại Hà Nội.
Thông báo v/v tình hình bệnh dịch
Thông báo V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Phát triển Dân tộc" cho các nhà khoa học, quản lý trong lĩnh vực KH&CN.
Thông báo danh sách cán bộ trường ĐHKH tham dự Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc ĐHTN nhiệm kỳ 2016-2021.
Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa hè.
Thông báo v/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Thông báo V/v lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo V/v đóng góp ý kiến vào bản dự thảo Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ viên chức và người lao động của Trường ĐHKH.
Thông báo V/v phát động thi đua lập thành tích Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Quyết định v/v ban hành chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo theo tinh thần Thông tư 07/2015/TT - BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020.
Thông báo V/v hướng dẫn ký cam kết đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2016.
Thông báo Về công tác cán bộ.
Thông báo v/v nghỉ Tết nguyên đán Bính Thân 2016.
Quyết định v/v tặng thưởng cho SV 5 tốt cấp trường năm học 2014-2015.
Kế hoạch tổ chức gặp mặt CB, VC đầu năm Bính Thân 2016.
Quyết định v/v thành lập Ban Tư vấn tuyển sinh năm 2016.
Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh năm 2016.
Thông báo v/v đánh giá giờ giảng đối với giảng viên hết thời gian tập sự, HĐLĐ tạo nguồn trước khi ký HĐLĐ chính thức.
Thông báo V/v báo cáo, thống kê chứng chỉ NVSP đối với giảng viên.
Quyết định v/v công nhận kết quả thi tuyển Kỳ thi tuyển viên chức đợt II năm 2015 của trường Đại học Khoa học.
Thông báo V/v báo cáo số liệu nâng cao trình độ đối với giảng viên.
Thông báo V/v hướng dẫn đăng ký cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2016.
Thông báo v/v thay đổi lịch thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2015.
Thông báo V/v chuẩn bị khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm 2015.
Thông báo V/v mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường CĐ, ĐH (chương trình giáo dục Đại học và tuyển sinh văn bằng hai Đại học chính trị).
Thông báo V/v báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTG
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2015 cho CBVC
Quyết định v/v ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên.
Quyết định v/v tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân trực thuộc Hội Sinh viên Nhà trường có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2013-2015.
Thông báo v/v tổ chức thi tuyển viên chức đợt 2 của trường ĐHKH năm 2015.
Quyết định v/v nâng bậc lương cho cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động năm 2015.
Thông báo V/v triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015.
Thông báo V/v góp ý Dự thảo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trường.
Thông báo V/v báo cáo các nội dung để phục vụ đoàn kiểm tra hành chính toàn diện.
Thông báo V/v hỗ trợ cán bộ viên chức có trình độ cao năm 2015.
Quyết định v/v thành lập Ban biên tập sổ tay sinh viên năm học 2015-2016.
Quyết định v/v ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm học 2015-2016.
Thông báo V/v thực hiện Quy chế ba công khai năm học 2015-2016.
Biên bản Hội nghị CB - VC trường Đại học Khoa học.
Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2015-2016.
Thông báo V/v nâng bậc lương năm 2015.
Quyết định v/v thành lập ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ phục vụ, Dẫn chương trình Hội diễn văn nghệ Cán bộ viên chức - SV trường Đại học Khoa học năm 2015.
Thông báo V/v bổ sung, điều chỉnh nội dung kiểm tra tại công văn số 2177/TTr-ĐHTN ngày 26/10/2015 của Giám đốc ĐHTN.
Quyết định v/v tặng Bằng khen.
Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015.
Quyết định v/v chi thưởng cho tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015.
Thông báo v/v trao giải hội thi "Những giờ giảng hay" lần thứ IV năm học 2015-2016
Thông báo v/v tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2015-2016.
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức và Tổ phục vụ Lễ khai giảng năm học 2015-2016 và kỷ niệm 13 năm ngày thành lập trường ĐHKH
Thông báo v/v tổ chức thi tuyển viên chức đợt II của trường ĐHKH năm 2015.
Thông báo V/v văn bản có dấu hiệu giả mạo.
Kế hoạch tổ chức "Hội diễn văn nghệ Cán bộ viên chức - Học sinh sinh viên" trường Đại học Khoa học năm 2015
Thông báo V/v góp ý dự thảo: Quy định chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn.
Thông báo V/v xây dựng kế hoạch bồi dưỡng điển hình tiên tiến và khen thưởng cao giai đoạn 2015-2020.
Quyết định v/v tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên trong công tác phòng chống ma túy giai đoạn 2011-2015.
Quyết định v/v giao nhiệm vụ phụ trách Trạm y tế trường Đại học Khoa học.
Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa đông.
Quyết định v/v thành lập Tổ trọng tài giải bóng đá SV năm 2015.
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức giải bóng đá sinh viên năm 2015.
Thông báo V/v tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016 và kỷ niệm 13 năm ngày thành lập trường.
Thông báo V/v xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm năm 2016
Thông báo V/v góp ý dự thảo lần 2: Quy định chế độ làm việc của nhà giáo trong ĐHTN
V/v đề nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm học 2015-2016
Quyết định v/v giao nhiệm vụ phụ trách tổ Y tế trường Đại học Khoa học.
Quyết định v/v tuyển dụng viên chức đợt I năm 2015 của Trường ĐHKH.
Thông báo V/v đạt chuẩn tiếng Anh cho CBVC trường ĐHKH năm học 2015-2016.
Thông báo V/v nâng bậc lương năm 2015.
Thông báo V/v mời dự lễ trao giải và triển lãm Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, ảnh về môi trường năm 2015.
Thông báo V/v phát động thi đua Chào mừng 13 năm thành lập trường và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Thông báo V/v đánh giá nhân viên, chuyên viên năm học 2014-2015.
Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua khối các đơn vị đào tạo năm học 2014-2015.
Quyết định v/v công nhận kết quả thi tuyển Kỳ thi tuyển viên chức đợt I năm 2015 của trường Đại học Khoa học.
Quyết định v/v công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 của Khung Châu Âu tham chiếu áp dụng trong đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ.
Thông báo Giải thưởng bài nghiên cứu về Biển Đông năm 2015.
Thông báo V/v đăng ký thi đua năm học 2015-2016.
Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2015 - 2016
Quyết định v/v tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015.
Quyết định v/v công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014-2015.
Thông báo V/v góp ý Dự thảo thi đua.
Thông báo V/v bổ sung thông tin của người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Quyết định v/v hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, viên chức hoàn thành chứng chỉ Tin học IC3 đợt IV năm 2015.
Quyết định v/v thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện Quy định nội vụ, Quy chế chuyên môn của cán bộ viên chức trường Đại học Khoa học.
Thông báo V/v tổ chức Hội nghị CB,VC năm học 2015-2016.
Quyết định v/v thành lập các Hội đồng giám khảo chấm thi vấn đáp kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2015.
Thông báo về lịch thi tuyển viên chức đợt I năm 2015.
Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức Hội nghị về công tác Thanh tra năm 2015 của trường Đại học Khoa học.
Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đợt thi tháng 8/2015.
Kế hoạch công tác năm học 2015-2016 từ ngày 01/8/2015 đến 30/7/2016
Thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức trường Đại học Khoa học đợt 1 năm 2015.
Kế hoạch phối hợp tổ chức phiên tòa lưu động tại trường ĐHKH.
Thông báo V/v triển khai xét "Giải thưởng Kovalevskaia năm 2015"
Thông báo v/v đối chiếu thông tin của sinh viên khóa 10,11,12 được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2014-2015.
Quyết định v/v khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2014-2015.
Quyết định v/v khen thưởng cho các tập thể và cá nhân nữ đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" năm học 2014-2015.
Thông báo v/v tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 của Khung tham chiếu Châu Âu áp dụng trong đào tạo thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành không chuyên tiếng
Thông báo V/v thẩm định tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại đơn vị đào tạo năm học 2014-2015.
Thông báo v/v Mở phiên tòa công khai lưu động tại Trường Đại học Khoa học.
Quyết định v/v Quy định bổ sung chuẩn năng lực tiếng Anh cho giảng viên và chuyên viên trường Đại học Khoa học giai đoạn 2015-2017.
Quyết định v/v khen thưởng cho cá nhân và tập thể có thành tích xất sắc năm học 2014-2015.
Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua cho cá nhân và tập thể năm học 2014-2015.
Thông báo v/v tổ chức thi tuyển viên chức đợt 1 của trường ĐHKH năm 2015.
Thông báo V/v tăng cường công tác phòng, chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus Corna (MERS-CoV) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Thông báo V/v công tác chấm thi các môn thi tự luận Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 cụm thi Đại học Thái Nguyên.
Thông báo V/v điều chỉnh Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, ảnh về môi trường năm 2015
Quyết định v/v thành lập Ban Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường Đại học Khoa học
Thông báo Kết quả họp xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2014 - 2015
Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường Đại học Khoa học
Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị thuộc trường Đại học Khoa học.
Thông báo kết quả giải Bóng bàn, Cầu lông công nhân viên chức lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2015.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường Đại học Khoa học.
Thông báo phổ biến quy chế thi THPT quốc gia năm 2015 cụm thi Đại học Thái Nguyên.
Thông báo v/v thay đổi lịch thi sát hạch Tiếng Anh cho cán bộ giảng dạy năm 2015.
Quyết định v/v đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn pháp luật trực thuộc trường Đại học Khoa học thành Trung tâm Tư vấn pháp luật Thái Nguyên trực thuộc trường Đại học Khoa học.
Thông báo v/v thi sát hạch Tiếng Anh cho cán bộ giảng dạy năm 2015.
Thông báo V/v đánh giá cán bộ, viên chức năm học 2014-2015.
Thông báo V/v tổ chức hoạt động hè và thực hiện ngày lao động vì hạnh phúc trẻ em năm 2015.
Quyết định Ban hành Quy định về quản lý người nước ngoài học tập, công tác tại Đại học Thái Nguyên.
Thông báo danh sách cán bộ coi thi, phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2015
Thông báo v/v cử cán bộ tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015
Thông báo V/v thi tuyển dụng viên chức năm 2015
Thông báo v/v tuyển viên chức trường ĐHKH đợt 1 năm 2015.
Thông báo V/v xây dựng kế hoạch công tác năm học 2015-2016.
Thông báo V/v góp ý dự thảo: Quy định chế độ làm việc của nhà giáo trong ĐHTN.
Thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động, ảnh về môi trường năm 2015.
Thông báo V/v cử đại biểu tham gia "Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu Việt Nam" 2015.
Quyết định v/v thành lập Trạm y tế trường Đại học Khoa học.
Thông báo V/v lập kế hoạch khắc phục các tồn tại trong việc công khai các hoạt động giáo dục năm học 2014 - 2015.
Quyết định v/v ban hành Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm.
Thông báo V/v triển khai xét Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2015.
Thông báo V/v hướng dẫn tổng kết và bình xét các danh hiệu TĐ-KT năm học 2014-2015.
Thông báo V/v lập kế hoạch khắc phục các tồn tại trong việc công khai các hoạt động giáo dục năm học 2014-2015.
Thông báo V/v nộp các chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh B1 chuẩn khung Châu Âu quốc tế.
Thông báo v/v nghiên cứu sinh quá hạn và sắp quá hạn tính đến tháng 6 năm 2015.
Thông báo V/v lập danh sách cử cán bộ tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015.
Kết luận kiểm tra công khai các hoạt động giáo dục năm học 2014-2015 tại trường Đại học Khoa học.
Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân của Đại học Thái Nguyên.
Thông báo v/v điều chỉnh và công bố mục tiêu của Trường Đại học Khoa học
Thông báo v/v tổ chức Đại hội Đảng bộ trường Đại học Khoa học lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thông báo V/v đóng góp ý kiến xây dựng Tiêu chí xét thu nhập tăng thêm cho CB, VC.
Thông báo V/v tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn.
Quyết định Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục...
Thông báo tuyển Cán bộ giảng dạy.
Thông báo v/v rà soát, bổ sung nội dung phục vụ đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế công khai năm học 2014 - 2015
Thông báo danh sách tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến 2010-2015.
Điều lệ giải cầu lông bóng bàn cán bộ viên chức năm 2015
Quyết định v/v bổ nhiệm Tổ trưởng công tác nghiệp vụ Thư viện
Thông báo v/v tổ chức triển lãm kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015)
Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa hè.
Thông báo v/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Thông báo v/v ký hợp đồng lao động chính thức đối với giảng viên tạo nguồn.
Kế hoạch kiểm tra công tác đoàn
Thông báo v/v phát động đợt cao điểm vận động xây dựng quỹ Nhân đạo năm 2015
Thông báo V/v hướng dẫn tổng kết, đánh giá các lĩnh vực công tác năm học 2014-2015.
Thông báo V/v lập danh sách cử giảng viên đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
Thông báo v/v lập danh sách cán bộ thi tuyển viên chức ĐHTN năm 2015.
Thông báo V/v làm việc với trường Cao đẳng Sư Phạm Nha Trang.
Thông báo V/v khai giảng lớp Tiếng Anh trình độ B1 (Chuẩn khung Châu Âu) đối với CBVC.
Quyết định v/v thành lập Tiểu ban chuyên môn, Tiểu ban cơ sở vật chất Hội thảo Quốc tế "Kinh tế và văn hóa xã hội của các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập Asean"
Quyết định v/v thành lập CLB Bóng đá trường Đại học Khoa học.
Thông báo V/v công nhận ĐHTN là thành viên liên kết của AUN-QA.
Kế hoạch tổ chức gặp mặt CB, VC đầu năm Ất Mùi (năm 2015).
Thông báo V/v công nhận ĐHTN là thành viên liên kết của AUN-QA.
Thông báo v/v nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.
Thông báo V/v bổ sung thông tin cá nhân trên phần mềm QLNS của Đại học Thái Nguyên.
Quyết định v/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
Quyết định v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra - Pháp chế.
Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng Công tác Học sinh sinh viên.
Quyết định v/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế.
Quyết định v/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của khoa Luật và Quản lý Xã hội.
Quyết định v/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản trị - Phục vụ.
Quyết định v/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ phòng Hành chính - Tổ chức.
Quyết định v/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Khoa Văn - Xã hội.
Quyết định v/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của khoa Khoa học Môi trường và Trái đất.
Quyết định v/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của khoa Toán - Tin.
Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của bộ môn Lịch sử.
Quyết định v/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của khoa Vật lý và Công nghệ.
Quyết định v/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài chính.
Thông báo V/v kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 2010-2015.
Quyết định v/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của khoa Khoa học Sự sống.
Quyết định v/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện.
Quyết định v/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của khoa Hóa học.
Quyết định v/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng Đào tạo.
Quyết định v/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của khoa Khoa học Cơ bản.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường Đại học Khoa học.
Quyết định v/v thành lập CLB Bóng bàn trường Đại học Khoa học.
Kế hoạch v/v tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong Đại học Thái Nguyên.
Thông báo V/v đăng ký học lớp Tiếng Anh trình độ B1 (chuẩn khung Châu Âu) đối với CBVC.
Thông báo V/v đóng góp ý kiến bản dự thảo.
Thông báo V/v cấp mã số thuế cho người phụ thuộc đối với các cá nhân có thu nhập trên 09 triệu đồng/tháng.
Thể lệ Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quyết định v/v phê duyệt phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo từ tháng 01 đến tháng 7 năm 2015
Thông báo v/v ra hạn thời gian hoàn thành chứng chỉ Tiếng Anh B1 chuẩn khung Châu Âu.
Thông báo V/v tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 2010-2015.
Thông báo V/v hướng dẫn công tác TĐ-KT năm học.
Thông báo V/v hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm học
Quyết định ban hành Quy định về soạn thảo văn bản quản lý nội bộ ở Đại học Thái Nguyên
Quyết định v/v chi hỗ trợ cán bộ viên chức có trình độ cao.
Thông báo V/v hướng dẫn tổng kết đợt thi đua đặc biệt 03 tháng.
Thông báo V/v báo cáo số lượng CBVC năm 2014.
Thông báo V/v yêu cầu cung cấp số liệu cho việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển ĐHTN giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030.
Thông báo V/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2014 cho CBVC
Thông báo v/v tuyển bác sĩ đa khoa khám chữa bệnh.
Thông báo V/v triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014.
Quyết định ban hành Điều lệ trường đại học
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2014 cho CBVC.
Thông báo v/v tổ chức thi cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 của Khung tham chiếu Châu Âu áp dụng trong đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành không chuyên tiếng Anh
Thông báo V/v cán bộ viên chức nộp các chứng chỉ CNTT theo chuẩn IC3 và chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh B1 có công chứng.
Quyết định v/v ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Thái Nguyên năm học 2014-2015.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường Đại học Khoa học.
Thông báo V/v góp ý Dự thảo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học.
Thông báo V/v hướng dẫn đăng ký cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2015.
Báo cáo tổng kết công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2014
Thông báo Kết luận của Giám đốc về cuộc họp đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo " Tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm học 2014-2015.
Tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo
Luật bảo hiểm xã hội
Thông báo V/v thực hiện Quy chế ba công khai năm học 2014-2015
Thông báo V/v dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Kế hoạch công tác năm 2015
Quyết định v/v điều chuyển công tác đối với ông Nguyễn Hoàng.
Thông báo V/v xây dựng Đề án việc làm.
Thông báo V/v lấy công văn, thư báo, chuyển phát nhanh
Thông báo V/v xây dựng chức năng, nhiệm vụ
Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2014-2015
Kế hoạch Tổ chức Hội diễn Văn nghệ CBVC trường Đại học Khoa học năm 2014
Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Thông báo V/v tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2014-2015 và kỷ niệm 12 năm ngày thành lập trường
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức, tổ phục vụ Lễ khai giảng năm học 2014-2015 và kỷ niệm 12 năm ngày thành lập trường
Quyết định v/v chọn Logo, Slogan và bộ nhận diện thương hiệu trường Đại học Khoa học
Thông báo Kết luận bình chọn thiết kế Logo, Slogan và nhận diện thương hiệu trường Đại học Khoa học
Thông báo V/v công khai, minh bạch minh chứng thi đua khối đào tạo năm học 2013-2014
Thông báo v/v tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức trường Đại học Khoa học năm học 2014-2015
Thông báo V/v đóng góp ý kiến về Dự thảo Nghị định quy định về phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo đại học
Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa đông
Quyết định v/v thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học khoa học nhiệm kỳ 2014-2019
Quyết định v/v thành lập bộ môn Quản lý Tài nguyên thuộc khoa Khoa học Môi trường và Trái đất
Thông báo v/v nâng cao năng lực tiếng Ạnh và bồi dưỡng tin học chuẩn IC3 năm học 2014-2015
Kế hoạch công tác năm học 2014-2015 (Từ ngày 01/08/2014 đến 30/07/2015)
Thông báo V/v thực hiện Ba công khai
Thông báo V/v phát động đợt thi đua đặc biệt
Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo việc thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm thành lập QĐND Việt Nam và kỷ niệm 12 năm thành lập trường Đại học Khoa học
Về việc phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2014
Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo, Ban giám khảo Hội thi "Những giờ giảng hay" lần thứ III năm học 2014 - 2015
Quy chế Hội thi Những giờ giảng hay trường Đại học Khoa học
Quyết định v/v thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm thành lập QĐND Việt Nam và kỷ niệm 12 năm thành lập trường Đại học Khoa học
Thông báo V/v tuyên truyền An toàn giao thông năm 2014
Thông báo V/v nghe nói chuyện thời sự
Quyết định v/v thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện "Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm"
Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức, hợp đồng lao động để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm
Quyết định v/v ban hành Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm
Thông báo V/v đăng ký thi đua và đăng ký SKCT năm học 2014-2015
Thông báo V/v nâng bậc lương năm 2014
Quyết định v/v phân công và ủy quyền ký duyệt tài chính
Quyết định v/v phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019
Kế hoạch tổ chức hội thi những giờ giảng hay lần thứ ba năm học 2014 - 2015
Quyết định Ban hành Quy định về Công tác pháp chế ở Đại học Thái Nguyên
Thông báo V/v báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2014
Quyết định v/v ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của Đại học Thái Nguyên
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức, Tổ phục vụ Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, nhiệm kỳ 2014-2019
Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, nhiệm kỳ 2014-2019
Thông báo v/v phòng chống dịch đau mắt đỏ
Thông báo V/v làm thẻ viên chức cho CBVC
Thông báo V/v góp ý Dự thảo phát động đợt thi đua đặc biệt
Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học nhiệm kỳ 2014-2019
Thông báo V/v đăng ký thi đua và đăng ký SKCT năm học 2014-2015
Quyết định v/v tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014
Thông tư 07 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung...
Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2014 và kế hoạch làm bù
Về việc tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác của trường Đại học Khoa học
Thông báo v/v phòng chống bệnh do vi rút Ebola
Thông báo V/v thẩm định tiêu chuẩn đánh giá xếp loại đơn vị đào tạo năm học 2013-2014
Thông báo V/v Kế hoạch chi tiết thực hiện Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học nhiệm kỳ 2014-2019
Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2013-2014
Kế hoạch bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới các chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc trường nhiệm kỳ 2014-2019
Thông báo kết quả họp xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2013-2014
Thông báo V/v bình chọn Logo trường ĐHKH
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức, Tổ Thư ký cuộc thi thiết kế Logo, Slogan và bộ nhận diện thương hiệu trường Đại học Khoa học
Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường Đại học Khoa học
Quyết định v/v ban hành Quy định quản lý, sử dụng phòng họp, phòng hội thảo, hội trường và phòng khách của trường Đại học Khoa học
Thông báo V/v thông báo danh sách cán bộ coi thi phục vụ kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014
Thông báo V/v đánh giá cán bộ, viên chức năm học 2013-2014
Thông báo V/v tham gia cuộc thi Video clip về "Bảo vệ môi trường" năm 2014
V/v kế hoạch tổ chức thi sát hạch tiếng Anh A2, B1 theo chuẩn Châu Âu và thời hạn nộp chứng chỉ tiếng Anh B1 chuẩn Châu Âu hoặc tương đương
Quyết định v/v thành lập Phòng Thanh tra - Pháp chế trực thuộc Trường Đại học Khoa học
Quyết định v/v thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trực thuộc Trường Đại học Khoa học
Quyết định v/v đổi tên Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế trực thuộc Trường Đại học Khoa học
Quyết định v/v thành lập các Tổ tham mưu
Quyết định v/v ban hành Quy định về đón, tiếp khách của trường Đại học Khoa học
Quyết định v/v tuyển dụng viên chức đợt thi tháng 4 năm 2014 của Đại học Thái Nguyên
Thông báo v/v tuyển cán bộ giảng dạy năm 2014.
Thông báo đăng ký thông tin việc làm hướng nghiệp của Sinh viên
Thông báo V/v hoạt động tư vấn pháp luật của Trung tâm NC và Tư vấn pháp luật
Thông báo v/v khai giảng lớp bồi dưỡng trình độ Công nghệ Thông tin theo chuẩn IC3 đối với cán bộ viên chức trường Đại học Khoa học
Thông báo V/v hướng dẫn tổng kết công tác TĐ-KT năm học 2013-2014
Thông báo V/v Huấn luyện Tự vệ năm 2014
Thông báo V/v tổ chức tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ĐHTN
Thông báo V/v cử sinh viên tham gia Lễ công bố Quyết định Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, nhiệm kỳ 2014-2019
Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức, tổ phục vụ Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, nhiệm kỳ 2014-2019
Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, nhiệm kỳ 2014-2019
Thông báo V/v cán bộ viên chức phải đạt chứng chỉ Công nghệ Thông tin theo Thông tin theo chuẩn IC3 trong năm 2014
Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014
Thông báo V/v triển khai xét Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2014
Thông báo V/v hoàn thiện việc kê khai thông tin cá nhân trên phần mềm QLNS của Đại học Thái Nguyên
Thông báo v/v xét duyệt hồ sơ thi tuyển viên chức
Thông báo số 1: Mời tham gia cuộc thi thiết kế Logo biểu tượng Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất và cuộc thi ảnh để hưởng ứng ngày môi trường Thế giới 05/06/2014
Về việc điều chỉnh số lượng ứng viên NGND, NGƯT năm 2014 được lấy ý kiến thăm dò dư luận
Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư
Về việc phát động cuộc thi thiết kế logo, slogan và bộ nhận diện thương hiệu trường Đại học Khoa học
Thông báo về việc nghỉ ngày giổ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5 và giờ làm việc mùa hè
Thông báo v/v thi tuyển dụng viên chức năm 2012
Thông báo V/v tham dự Hội nghị và Triển lãm thành tựu về ĐT và NCKH ĐHTN
Thông báo V/v theo dõi chương trình truyền hình kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHTN
Thông báo V/v dự lễ mít-tinh kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định thành lập ĐHTN
Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ bảo vệ trường Đại học Khoa học
Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Kế hoạch Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Thái Nguyên của trường Đại học Khoa học
Thông báo v/v phê duyệt chỉ tiêu thi tuyển viên chức năm 2013
Quyết định v/v thành lập Tổ chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Thái Nguyên của trường Đại học Khoa học.
Thông báo V/v góp ý Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐHKH
Thông báo V/v lập danh sách lấy ý kiến thăm dò Xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 13 năm 2014
Thông báo V/v lập danh sách lấy ý kiến thăm dò xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 13 năm 2014
Thông báo V/v thăm dò dư luận đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 13 năm 2013
Thông báo V/v hướng dẫn đăng ký cơ quan đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự "
Thông báo V/v thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGUT lần thứ 13 năm 2014 cấp trường Đại học Khoa học
Công khai chất lượng giáo dục năm học 2013 - 2014
Kế hoạch chi tiết về Quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học nhiệm kỳ 2014-2019
Quyết định v/v ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo phòng, trung tâm, khoa, bộ môn trực thuộc Trường và bộ môn thuộc khoa
Thông báo V/v xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 13 năm 2014
Quyết định v/v tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2012 của Đại học Thái Nguyên
Hướng dẫn đăng ký cơ quan đạt chuẩn văn hoá năm 2014
Thông báo V/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014(New)
Thông báo V/v ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm học 2013-2014(New)
Thông báo V/v thu thập dữ liệu email phục vụ công tác giới thiệu tài liệu mới
V/v phân bổ chỉ tiêu thi tuyển viên chức năm 2013.
Quyết định v/v thành lập Ban trực Tết Giáp Ngọ 2014.
Thông báo V/v thực hiện kê khai và kiểm tra thông tin cán bộ qua phần mềm QL nhân sự
Thông báo v/v khen thưởng chuyên đề "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" cấp Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2014
Thông báo V/v thực hiện 3 công khai
Thông báo V/v Tổ chức Hội nghị cán bộ đánh giá nhiệm kỳ công tác của Hiệu trưởng trường ĐHKH
Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ đánh giá nhiệm kỳ công tác của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học
Thông báo v/v tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức trường Đại học Khoa học năm 2013
Thông báo V/v lập danh sách cử giảng viên đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
Thông báo V/v triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2013
Kế hoạch phòng chống tham nhũng trường Đại học Khoa học năm 2014
Quyết định v/v bổ sung thành viên Ban Biên tập, Ban Quản trị website trường Đại học Khoa học
Thông báo V/v thu thập tài liệu, hiện vật cho Phòng Truyền thống của nhà trường
Quyết định v/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ viên chức năm 2013.
V/v tổ chức Hội nghị CB, VC trường năm 2013.
Quyết định v/v phê duyệt Đề án "Chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ cho cán bộ giảng dạy và SV của ĐHTN (giai đoạn 2013-2015 và 2016-2020".
Quyết định v/v thành lập Ban Giám khảo và tổ Thư ký, Tổ phục vụ, dẫn chương trình Hội diễn Văn nghệ trường ĐHKH lần thứ VI.
Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 9 học kỳ I năm học 2013-2014.
V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2013 cho cán bộ, viên chức.
Nghị định của chính phủ Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng
Thông báo V/v theo dõi Lễ tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2008 - 2013
Quyết định v/v phê duyệt Đề án "Tăng cường nâng cao năng lực tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2013-2015.
Công văn V/v triệu tập đại biểu dự lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.
V/v hướng dẫn tổng kết, đánh giá đợt thi đua kỷ niệm 11 năm thành lập Trường và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường Đại học Khoa học
Quyết định về việc ban hành quy chế của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trường Đại học Khoa học
Thông báo v/v tuyển chuyên viên phòng Đào tạo.
V/v tiếp thu các ý kiến đóng góp và ban hành "Tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo" năm học 2013-2014.
Quyết định về việc ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn đề tài sinh viên NCKH năm học 2013-2014
Về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ cho đoàn kiểm tra phòng chống tham nhũng tại các đơn vị
Về việc giới thiệu nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục lần thứ nhất, giai đoạn 2008-2013
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo " Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Khoa học".
Về việc báo cáo đội ngũ cán bộ năm 2013
Quyết định v/v ban hành " Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường Đại học Khoa học"
V/v tổ chức cho cán bộ, cô nhân viên chức, học sinh, sinh viên thăm quan triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.
V/v tăng cương công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông các tháng cuối năm 2013.
Quyết định v/v nâng bậc lương cho cán bộ, viên chức năm 2013.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của sinh viên năm học 2013-2014.
V/v tuyên dương nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục lần thứ nhất, giai đoạn 2008-2013.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2013-2014
Thông báo về việc tổ chức lễ ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Về việc cử sinh viên dự lễ khai giảng năm học 2013-2014 và kỷ niệm 11 năm thành lập trường
Về việc triển khai xây dựng đề án việc làm
Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ trường Đại học Khoa học lần thứ VI năm 2013
Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ quốc tế
V/v tham gia lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ VI
Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng khoa Luật và Quản lý Xã hội
Thông báo tuyển giảng viên năm 2013
Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2013-2014 và kỷ niệm 11 năm thành lập trường (24/10/2002-24/10/2013)
Quyết định về việc Ban hành quy định văn hoá công sở trường Đại học Khoa học
Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Đào tạo
Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Đào tạo
Quyết định về việc bổ nhiệm quyền Phó Trưởng khoa Luật và Quản lý Xã hội
Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Văn - Xã hội
Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Văn - Xã hội
Quyết định về việc phân công công tác đối với cán bộ phòng Đào tạo
Quyết định về việc phân công công tác đối với cán bộ phòng QLKH&QHQT
Quyết định về việc điều động cán bộ, giảng viên khoa Luật và Khoa học Quản lý
Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa đông.
V/v triển khai hệ thống Quản lý nhân sự của Đại học Thái Nguyên.
Công văn V/v nhiệm vụ trọng tâm của Đại học năm học 2013-2014.
Quyết đinh Về việc thành lập Ban chỉ đạo việc thực hiện phong trào thi đua kỷ niệm 11 năm thành lập trường và chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam
Quyết đinh Về việc thành lập Ban chỉ đạo việc thực hiện phong trào thi đua kỷ niệm 11 năm thành lập trường và chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam
Phát động phong trào thi đua Kỷ niệm 11 năm thành lập trường và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Quyết định v/v thành lập Tổ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua kỷ niệm 11 năm thành lập trường và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
Thông báo V/v nâng bậc lương năm 2013
Thông báo v/v phòng chống dịch đau mắt đỏ.
V/v phát động phong trào thi đua Kỷ niệm 11 năm thành lập trường và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
Quyết định v/v thành lập Khoa Luật và Quản lý xã hội thuộc Trường Đại học Khoa học.
V/v đăng ký học lớp tiếng Anh trình độ A2, B1 và yêu cầu về chứng chỉ tiếng Anh đối với giảng viên.
Báo cáo Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
V/v góp ý Dự thảo phát động thi đua
V/v thực hiện quy định về công tác soạn thảo, ban hành và ký văn bản
Kế hoạch Thi đua khen thưởng trường Đại học Khoa học năm 2013-2014
V/v góp ý Tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo.
Thông báo v/v tổ chức thi tiếng Anh quốc tế các bậc A2, B1, B2 đợt tháng 12 năm 2013
Thông báo v/v tổ chức thi tiếng Anh quốc tế các bậc A2, B1, B2 đợt tháng 11 năm 2013.
Thông báo V/v đăng ký thi đua và đăng ký SKCT năm học 2013-2014
Thông báo V/v báo cáo việc chấm điểm thi đua khối năm học 2012-2013.
V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo
Thông báo V/v lập danh sách cử giảng viên đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2012-2013.
Thông báo V/v nộp báo cáo giao ban đầu năm học 2013-2014.
V/v xin ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư.
V/v xin ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư.
Thông báo về kế hoạch quy chế thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 bổ sung đối với cán bộ, viên chức chưa tham gia học quy chế tại Trường.
Thông báo kết quả họp xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2012-2013.
Thông báo V/v tập huấn công tác tuyển sinh năm 2013.
Thông báo tuyển kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
Thông báo về việc xin nghỉ thai sản
Thông báo V/v lấy ý kiến phản hồi đối với CBQL
Về việc xây dựng quy trình thực hiện cải cách hành chính trong trường
V/v đánh giá viên chức thông qua phiếu đánh giá viên chức đối với cán bộ, viên chức nhà trường.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường Đại học Khoa học
Quyết định v/v công bố sứ mạng trường Đại học Khoa học
Thông báo V/v triệu tập cán bộ dự tổng kết thi đua và kỷ niệm 65 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Quyết định v/v phân công công tác của Giám đốc và các Phó giám đốc.
Thông báo V/v cập nhật thông tin và bổ sung Website cá nhân
Hướng dẫn kiện toàn bộ máy và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ
Quyết định về việc ban hành nội quy sử dụng cơ sở vật chất
Nghị định Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính của Bộ Nội vụ