Thông báo v/v nghỉ Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/04, Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2017.

Đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức Ngày ban hành: 05/04/2017 Lượt xem: 3928