Thông báo V/v kiểm tra hồ sơ sinh viên đối với sinh viên chính quy khóa 14; hệ VLVH; hệ liên thông.

Đơn vị: Phòng Thanh tra - Pháp chế Ngày ban hành: 07/11/2016 Lượt xem: 2228