Quyết định v/v thành lập Ban thanh tra Kỳ thi tuyển sinh đại học hệ VLVH ngành Luật đợt tháng 6/2017 của Trường ĐHKH.

Đơn vị: Phòng Thanh tra - Pháp chế Ngày ban hành: 03/06/2017 Lượt xem: 2356