Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017 của ĐHTN tại Trường Đại học Khoa học.

Đơn vị: Phòng Thanh tra - Pháp chế Ngày ban hành: 03/06/2017 Lượt xem: 2671