Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 2013-2016.

Đơn vị: Phòng Thanh tra - Pháp chế Ngày ban hành: 17/06/2016 Lượt xem: 5566