Trường Đại học Khoa học thông báo điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển đại học chính quy năm 2017

14-07-2017 01:03 Xem: 4194 lần
Trường Đại học Khoa học thông báo điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển đại học chính quy năm 2017_thumbnail

1. Chỉ tiêu điều chỉnh

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh trong cả nước.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy: 1200

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu mới

Thông tin về ngành

Nhóm ngành I: Kinh doanh và quản lý, Pháp luật

 

1

 

52380101

 

Luật

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

280

 

Xem tại đây

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

2

 

52340401

 

Khoa học quản lý

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

90

 

Xem tại đây

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

3

 

52340103

Du lịch (Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

140

 

Xem tại đây

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Ngữ văn, Toán, Địa lí

Nhóm ngành II: Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên

 

4

 

52440102

 

Vật lý học

Toán, Vật lí, Hóa học

 

25

 

Xem tại đây

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

 

5

 

52440112

 

Hóa học

Toán, Vật lí, Hóa học

 

 

25

 

Xem tại đây

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

6

52440217

Địa lý tự nhiên

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

30

 

Xem tại đây

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Địa lí

 

7

 

52440301

 

Khoa học môi trường

Toán, Vật lí, Hóa học

 

40

 

Xem tại đây

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

8

 

52420101

 

Sinh học

Toán, Vật lí, Hóa học

 

30

 

Xem tại đây

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

9

 

52420201

 

Công nghệ sinh học

Toán, Vật lí, Hóa học

 

30

 

Xem tại đây

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Nhóm ngành III: Toán và thống kê, Công nghệ kỹ thuật, ...

 

10

 

52460101

 

Toán học

Toán, Vật lí, Hóa học

 

25

 

Xem tại đây

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

 

11

 

52460112

 

Toán ứng dụng (Chuyên ngành Toán – Tin ứng dụng)

Toán, Vật lí, Hóa học

 

25

 

Xem tại đây

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

 

12

 

52510401

 

Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Toán, Vật lí, Hóa học

 

25

 

Xem tại đây

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Nhóm ngành IV: Sức khỏe

 

13

 

52720403

 

Hóa dược

Toán, Vật lí, Hóa học

 

30

 

Xem tại đây

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Nhóm ngành V: Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã hội, Môi trường và bảo vệ môi trường, ...

 

14

 

52850101

 

Quản lý tài nguyên và môi trường

Toán, Vật lí, Hóa học

 

60

 

Xem tại đây

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

15

 

52220201

 

Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh du lịch)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

50

 

Xem tại đây

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

 

16

 

52760101

 

Công tác xã hội

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

120

 

Xem tại đây

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

 

17

 

52220330

 

Văn học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

30

 

Xem tại đây

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Ngữ văn, Toán, Địa lí

 

18

 

52220310

 

Lịch sử(Chuyên ngành Lịch sử Đảng)

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

30

 

Xem tại đây

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Ngữ văn, Toán, Địa lí

 

19

 

52320101

 

Báo chí

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

110

 

Xem tại đây

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Ngữ văn, Toán, Địa lí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Phương thức xét tuyển

2.1 Xét tuyển theo tổ hợp 3 môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Hồ sơ xét tuyển gồm:.

- Phiếu đăng ký xét tuyển.

- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 (bản photo có công chứng).

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 VNĐ (gửi kèm hồ sơ xét tuyển).

(Thí sinh có thể đăng ký online bằng tài khoản cá nhân được Bộ Giáo dục cung cấp).

2.2 Xét tuyển theo học bạ THPT

Hồ sơ xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển.

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 (bản photo có công chứng).

- Bản sao học bạ THPT (có công chứng).

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 VNĐ (gửi kèm hồ sơ xét tuyển).

3. Thời gian nộp hồ sơ

- Từ ngày 01 tháng 3 năm 2017: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2016 về trước.

- Từ ngày 07 tháng 7 năm 2017 (sau khi công bố kết quả thi TN THPT): Tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển qua hệ thống CNTT của Bộ GD&ĐT; online qua hệ thống website của Trường hoặc trực tiếp tại Trường Đại học Khoa học đối với cả hai phương thức xét tuyển.

- Thời gian kết thúc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1: Ngày 30/7/2017

4. Hình thức, địa điểm nhận hồ sơ tuyển sinh

- Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện: Tổ tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh - TP. Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên (hạn tính theo dấu bưu điện).

- Nộp trực tiếp tại Trường: Tổ tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh - TP. Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên; ĐT: 0280.3758.899 - 0280.3757.799

- Đăng kí trực tiếp qua mạng internet: Qua cổng thông tin của Bộ GD&ĐT hoặc qua website của trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

5. Chế độ chính sách

5.1 Miễn 100% học phí cho các đối tượng:

- Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo;

- Người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện KT-XH khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn;

- Người tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo;

- Đối tượng được bảo trợ xã hội không có nguồn nuôi dưỡng;

- Người có công và thân nhân người có công với cách mạng;

- Sinh viên theo học các ngành KHCB có cơ hội được miễn học phí theo Quyết định 186 của Thủ tướng Chính phủ.

5.2 Giảm 70% học phí cho đối tượng: là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

5.3  Giảm 50% học phí cho đối tượng: là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

5.4 Hỗ trợ 726.000 đ/tháng chi phí học tập cho người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

5.5 Trợ cấp 100.000 - 140.000 đ/tháng cho các đối tượng:

- Người dân tộc ít người ở vùng cao;

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

- Tàn tật (khả năng lao động suy giảm từ 41% trở lên), gặp khó khăn về kinh tế;

- Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó trong học tập.

5.6 Năm 2017, thí sinh đăng kí vào trường Đại học Khoa học sẽ có cơ hội nhận được các suất học bổng như sau:

- 18 suất học bổng, mỗi suất trị giá 30 triệu đồng cho các tân sinh viên nghèo vượt khó.

- 01 suất học bổng có giá trị dành cho tân thủ khoa năm 2017.

- 05 suất học bổng có giá trị dành cho các tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Chính sách học bổng khuyến khích cho các sinh viên có điểm rèn luyện và học tập đạt loại khá, giỏi, xuất sắc sau mỗi học kỳ.

Với các mức:

  •  Sinh viên xuất sắc: 3.325.00 đ/học kỳ
  •  Sinh viên giỏi: 2.825.000 đ/học kỳ
  •  Sinh viên khá: 2.425.000 đ/học kỳ

- Hàng năm, nhiều SV của Nhà trường còn được nhận hàng trăm suất học bổng có giá trị khác như: Giải thưởng “Sao tháng giêng” của Trung ương Hội SV Việt Nam; học bổng Vallet (14.000.000 đồng/suất); học bổng Samsung; học bổng “Sinh viên nghèo vượt khó học giỏi” do Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, Viettel Thái Nguyên, Bảo Việt Thái Nguyên… trao tặng. Học bổng của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán khoảng 16 triệu đồng/ năm.