Thông báo V/v vệ sinh môi trường năm 2017.
Thông báo mất điện.
Thông báo v/v bán thanh lý tài sản đã qua sử dụng năm 2017.
Thông báo mất điện.
Thông báo mất điện.
Quyết định về việc thay đổi đơn vị quản lý phòng 306, 307 Ký túc xá nhà K16.
Thông báo về việc phun thuốc diệt mối.
Quyết định về việc thay đổi vị trí phòng làm việc số phòng, khoa, trung tâm thuộc trường.
Thông báo mất điện.
Quyết định về việc thành lập Ban kểm kê, đánh giá lại tài sản năm 2016.
Hướng dẫn kiểm kê tài sản năm 2016.
Quyết định về việc bàn giao quản lý và sử dụng phòng làm việc.
Thông báo V/v lập dự toán kinh phí mua sắm và sửa chữa tài sản năm 2017.
Thông báo mất điện
Thông báo mất điện.
Quyết định v/v thu hồi phòng họp và tài sản nhà nước.
Quyết định v/v bàn giao quản lý và sử dụng phòng làm việc.
Thông báo v/v phun thuốc diệt muỗi, các loại côn trùng chống dịch bệnh mùa hè.
Thông báo v/v bán thanh lý tài sản đã qua sử dụng năm 2016.
Thông báo V/v các đơn vị kê khai tài sản không thuộc ngân sách nhà nước và ngân sách nhà trường.
Quyết định v/v ban hành Quy định xử lý vi phạm của cán bộ viên chức, học viên, sinh viên và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả tài sản.
Quyết định v/v ban hành Quy định sử dụng tài sản không thuộc ngân sách nhà trường.
Thông báo V/v niêm phong tài sản
Thông báo mất điện.
Thông báo V/v đóng góp ý kiến xây dựng quy định xử lý vi phạm của cán bộ viên chức, học viên, sinh viên và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả tài sản.
Thông báo V/v đóng góp ý kiến xây dựng quy định sử dụng tài sản không thuộc ngân sách nhà nước và ngân sách nhà trường.
Thông báo V/v các đơn vị thiếu minh chứng tài sản khi kiểm kê.
Thông báo V/v lập dự toán kinh phí mua sắm và sửa chữa tài sản năm 2016.
Quyết định v/v quy định tem, mã tài sản.
Thông báo V/v hướng dẫn kiểm kê tài sản và sử dụng "Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng".
Thông báo mất điện.
Quyết định v/v quản lý và sử dụng máy điện thoại và số điện thoại cố định.
Thông báo v/v tập huấn công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ năm 2015.
Quyết định v/v thành lập Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trường Đại học Khoa học - ĐHTN
Quyết định v/v ban hành Quy định hoạt động công tác PCCC&CNCH trường ĐHKH.
Quyết định v/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.
Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Nội quy sử dụng hội trường, giảng đường, phòng máy, hòng thí nghiệm, thiết bị trợ giản trong trường Đại học Khoa học.
Thông báo mất điện.
Quyết định v/v thay đổi vị trí phòng họp, phòng làm việc.
Thông báo mất điện.
Thông báo V/v xây dựng dự án phòng thí nghiệm trọng điểm chất lượng cao.
Thông báo v/v phối hợp công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
Thông báo V/v Niêm phong tài sản.
Thông báo V/v kiểm kê tài sản định kỳ năm 2014.
Thông báo V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất mùi và các lễ hội Xuân năm 2015.
Thông báo ngừng cấp điện không khẩn cấp.
Quyết định v/v ban hành Quy định sử dụng băng rôn, pano, áp phích, tờ rơi trong trường Đại học Khoa học
Quyết định v/v bàn giao quản lý và sử dụng phòng làm việc, giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng thực hành
Thông báo V/v góp ý Dự thảo Quy định sử dụng băng rôn, pano, áp phích, tờ rơi trong trường Đại học Khoa học.
Thông báo V/v lập dự toán kinh phí mua sắm và sửa chữa tài sản năm 2015.
Thông báo V/v đảm bảo an ninh trật tự.
Thông báo v/v bán tài sản thanh lý năm 2013
Quyết định v/v thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy trường Đại học Khoa học
Thông báo v/v kiểm kê tài sản định kỳ năm 2013
Quyết định v/v ban hành "Quy định sử dụng điện" của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN
Về việc sử dụng số điện thoại mới và nhà xe cán bộ
Quy trình mua sắm, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng cơ bản
Thông báo V/v cử cán bộ tham gia tập huấn PCCC
Thông báo V/v chuyển xe công và lệnh điều xe của trường