Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt chế độ chính sách cho sinh viên năm học 2017-2018
Thông báo V/v xác minh các chứng chỉ phục vụ xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017.
Thông báo v/v làm thẻ sinh viên đợt 2 năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 15.
Quyết định v/v cho sinh viên Vũ Thị Thanh Tuyền được thôi học.
Quyết định v/v cho sinh viên Nguyễn Văn Cương thôi học.
Quyết định v/v cho sinh viên Trần Thị Huyền Trang được thôi học.
Quyết định v/v cho sinh viên Lý Văn Tùng được thôi học.
Quyết định v/v cho sinh Trần Thị Thanh Hảo được thôi học.
Quyết định v/v cho SV Nguyễn Như Quỳnh được thôi học.
Quyết định v/v cho sinh viên Lương Thùy Dung được thôi học.
Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên nghỉ học.
Quyết định v/v cho sinh viên Nguyễn Trí Nhân tạm dừng tến độ học tập.
Quyết định v/v cho sinh viên Lý Lan Nhi tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo chính quy khóa học 2016-2017.
Thông báo V/v họp xét khen thưởng sinh viên.
Quyết định v/v cho sinh viên Lý A Cau được thôi học.
Quyết định v/v cho sinh viên Hà Đức Hiền được thôi học.
Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên tham gia thi đấu các môn thể thao trong ngày hội Văn hóa dân tộc Dao tỉnh Tuyên Quang năm 2017.
Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 15 năm học 2017-2018.
Quyết định v/v chi hỗ trợ chi học phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 11,12,13,14.
Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ năm học 2016-2017 cho sinh viên K11,k12,K13,K14.
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc cho Ban tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017-2018.
Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác sinh viên năm 2017.
Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2017-2018 cho SV các khóa 12,13,14,15.
Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017-2018.
Thông báo v/v khám sức khỏe đầu khóa học cho sinh viên khóa 15.
Thông báo V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 9 năm 2017.
Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác sinh viên tại các đơn vị năm 2017.
Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2017-2018.
Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 12,13 và 14 năm học 2017-2018.
Thông báo v/v làm thẻ cho sinh viên khóa 15, hệ chính quy.
Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017 đối với sinh viên khóa 7,8,9,10 và 11 hệ chính quy.
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên đầu khóa học.
Quyết định v/v thành lập Tổ kiểm tra thực hiện giờ Sinh hoạt lớp năm học 2017-2018.
Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác trợ lý Công tác HSSV và giáo viên chủ nhiệm 2017-2018.
Thông báo v/v tổ chức Đại hội lớp năm học 2017-2018.
Quyết định v/v thành lập Trung đội Dân quân tự vệ Trường ĐHKH năm 2017.
Thông báo v/v rà soát số tài khoản ngân hàng đối với sinh viên được hưởng chế độ chính sách trong học kỳ II năm học 2016-2017.
Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Khúc Thị Hương được quay trở lại học tập.
Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2019.
Thông báo V/v cử CBGV tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2017.
Thông báo V/v họp xét kỷ luật sinh viên.
Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện HK II năm học 2016-2017 đối với sinh viên khóa 12,13 và 14.
Thông báo v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2017-2018.
Quyết định v/v cử sinh viên tham gia "Chương trình Lễ khai mạc cho tình nguyện viên EXPO và giao luu văn hóa tại Hàn Quốc.
Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ VLVH ngành Luật khóa 2017-2021.
Thông báo v/v dự kiến danh sách sinh viên ở Ký túc xá năm học 2017-2018.
Thông báo V/v trả bằng tốt nghiệp và hồ sơ sinh viên đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2017.
Thông báo tuyển chọn sinh viên Xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2017.
Thông báo v/v tổ chức Lễ tổng kết khóa học và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2017.
Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học Thư viện khóa học 2017-2019.
Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 10 và 11 học kỳ II năm học 2016 - 2017.
Quyết định v/v chuyển địa điểm học tập cho SV Sùng Thị Hải Yến.
Thông báo Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2017.
Thông báo V/v xác minh các chứng chỉ phục vụ xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2017.
Thông báo v/v chuẩn bị chỗ ở Ký túc xá cho SV khóa 15.
Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2016-2017 đối với sinh viên khóa 11.
Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 11,12,13 và 14 học kỳ I năm học 2016-2017.
Quyết định v/v cấp học bổng toàn khóa cho SV có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên năm học 2016-2017.
Quyết định v/v miễn, giảm học phí HK II năm học 2016-2017 cho SV hệ chính quy các khóa 11,12,13,14.
Quyết định v/v đồng ý cho SV Chử Song Kim Ngân được quay trở lại học tập.
Thông báo v/v thay đổi lịch tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 11.
Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra sinh viên ngoại trú học kỳ II năm học 2016-2017.
Thông báo v/v tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên.
Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 11,12,13 và 14 học kỳ I năm học 2016-2017.
Thông báo V/v công tác sinh viên cuối khóa năm 2017, hệ chính quy.
Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV.
Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV.
Quyết định v/v xét buộc thôi học đối với những sinh viên khóa 11,12,13 và 14 học kì I năm học 2016-2017.
Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV
Quyết định v/v thay đổi cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2016-2017.
Thông báo về việc thanh toán tiền học phí cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm gọc phí môn học GDQP và AN.
Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2017 đối với sinh viên khóa 7,8,9,10 và 11 hệ chính quy.
Quyết định v/v thay đổi cán bộ tham gia Giáo viên chủ nhiệm năm học 2016-2017.
Thông báo V/v làm tham luận về Công tác GVCN, trợ lý CTHSSV.
Kế hoạch triển khai công tác năm An toàn giao thông năm 2017.
Thông báo về việc bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2017.
Thông báo V/v giới thiệu Chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic năm 2017.
Thông báo về việc tổ chức thi lại, học lại môn học GDQP & AN.
Thông báo V/v khai báo thông tin nội, ngoại trú học kỳ II năm 2016 - 2017 cho sinh viên.
Kế hoạch Tổ chức lễ chào cờ đầu tháng năm học 2016 - 2017.
Mẫu phiếu đánh giá phòng ở ký túc xá sạch - đẹp, kiểu mẫu.
Thông báo V/v thống kê sinh viên tham gia BHYT đối tượng khác.
Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi " Phòng ở Sạch - Đẹp cho sinh viên nội trú Trường ĐH Khoa học năm 2017".
Quyết định về việc cho sinh viên Trương Quang Trực tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định về việc cho sinh viên Phạm Hồng Ngọc tạm dừng tiến độ học tập.
Thông báo về việc tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2017.
Thông báo V/v Tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên khóa 11, 12, 13 và 14.
Quyết định về việc cho sinh viên Nguyễn Anh Tuấn được quay trở lại học tập.
Quyết định về việc cho sinh viên Nguyễn Văn Thái tạm dừng tiến độ học tập.
Thông báo V/v họp xét kỷ luật sinh viên.
Thông báo V/v cử sinh viên tham gia " Ra quân hưởng ứng năm ATGT 2017 ".
Quyết định về việc điều động bổ sung sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng.
Quyết định về việc thay đổi cán bộ tham gia công tác trợ lý Công tác sinh viên năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc thay đổi cán bộ tham gia Giáo viên chủ nhiệm năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc thay đổi cán bộ tham gia Giáo viên chủ nhiệm năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc cho sinh viên Lò Thị Cu tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định về việc điều động bổ sung sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng.
Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2017 đối với sinh viên khóa 7, 8, 9 và 10 hệ đại học chính quy.
Thông báo về việc học tập môn GDQP và AN.
Quyết định về việc chi sinh hoạt phí năm 2017 đối với Lưu học sinh Lào khóa 13.
Thông báo lịch phân công cán bộ giám sát phòng thi học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 14.
Thông báo v/v Bàn giao và niêm phong phòng ở trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Thông báo V/v hoàn thiện thông tin cá nhân sinh viên khóa 11.
Quyết định về việc điều động sinh viên đi học Giáo dục Quốc phòng.
Quyết định về việc thay đổi cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc đồng ý cho sinh viên Trần Ngọc Giang được quay trở lại học tập.
Quyết định về việc cho sinh viên Nguyễn Hải Long chuyển trường đào tạo.
Quyết định về việc bổ sung cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc thay đổi cán bộ tham gia Giáo viên chủ nhiệm năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc Ban hành Quy chế công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.
Quyết định về việc đồng ý cho sinh viên Ngô Thị Hoài Hương được quay trở lại học tập.
Quyết định về việc cho sinh viên Trần Quốc Tuấn tạm dừng tiến độ học tập.
Thông báo v/v học lại môn học GDQP và AN.
Quyết định về việc xóa tên học viên lớp Đại học ngành Luật khóa 2014 - 2019 hệ VLVH.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của sinh viên năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2016 - 2017.
Thông báo kết quả điều tra việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Thông báo V/v cử sinh viên tham dự phỏng vấn tuyển dụng PSD Birdy Program của công ty CP dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí.
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ chế độ chính sách cho sinh viên các khóa 10, 11, 12, 13, 14 trong học kỳ I năm học 2015 - 2016.
Quyết định về việc đồng ý cho sinh viên Hứa Duy Nghĩa được quay trở lại học tập.
Quyết định về việc đồng ý cho sinh viên Đặng Quang Huy được quay trở lại học tập.
Quyết định về việc đồng ý cho sinh viên Lâm Thị Thời được quay trở lại học tập.
Quyết định về việc đồng ý cho sinh viên Trần Thị Lan Anh được quay trở lại học tập.
Quyết định về việc miễn lệ phí Ký túc xá cho sinh viên.
Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên Nguyễn Thị Lan lớp Khoa học Thư viện hệ VLVH tại tỉnh Hải Dương.
Quyết định về việc chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Đợt 1) cho sinh viên hệ chính quy các khóa 11, 12, 13, 14.
Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017 (đợt 1) cho sinh viên hệ chính quy các khóa 11, 12, 13, 14.
Quyết định về việc đồng ý cho sinh viên Dương Thị Hoa được quay trở lại học tập.
Quyết định về việc đồng ý cho sinh viên Nguyễn Kim Ngân được quay trở lại học tập.
Quyết định về việc đồng ý cho sinh viên Lưu Thị Thảo được quay trở lại học tập.
Quyết định về việc chi sinh hoạt phí năm 2016 đối với Lưu học sinh Lào K14 ( diện Hiệp định).
Thông báo sinh viên khóa 7, 8, 9 và 10 nhận bằng tốt nghiệp.
Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra sinh viên ngoại trú học kỳ I năm học 2016 - 2017.
Thông báo về việc điều tra thông tin việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên
Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 11, 12 và 13 học kỳ II năm học 2015 - 2016.
Quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV.
Quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV.
Thông báo V/v xóa tên khỏi danh sách lớp đối với sinh viên khóa 6 hệ đại học chính quy.
Quyết định về việc cho sinh viên Hoàng Thị Tâm tạm dừng tiến độ học tập.
Qyết định về việc cho sinh viên Lâm Thiên Hoàng Huy tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 11, 12, 13 năm học 2015 - 2016.
Thông báo V/v Thống kê sinh viên tham gia BHYT.
Thông báo về việc khám sức khỏe đợt 2 cho sinh viên khóa 14 năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc công nhận Ban cán sự lớp sinh viên năm học 2016 - 2017.
Quyết định về việc đồng ý cho sinh viên Bùi Thị Xuân được quay trở lại học tập.
Quyết định về việc cho sinh viên Nguyễn Thị Minh Hồng tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định về việc cho sinh viên Đặng Quang Huy tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên Lang Thị Chuyên lớp KH Thư viện hệ VLVH tại tỉnh Thanh Hóa.
Thông báo V/v đăng ký và tham dự Ngày hội tuyển dụng của Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen.
Thông báo V/v đề nghị khen thưởng tập thể và sinh viên tiêu biểu năm học 2015 - 2016.
Thông báo Tổ chức tuyên truyền An toàn giao thông năm 2016.
Quyết định về việc cho sinh viên Nguyễn Bảo Ngọc tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định về việc cho sinh viên Ngô Thị Hoài Hương tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra thực hiện giờ Sinh hoạt lớp năm học 2016 - 2017.
Thông báo V/v họp xét kỷ luật sinh viên.
Thông báo v/v khám sức khỏe cho SV khóa 14 năm học 2016-2017.
Quyết định v/v cho SV Lý Thị Lan tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho SV Trần Thị Lan Anh tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho SV Lê Thị Nhâm chuyển trường đào tạo.
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2016-2017.
Quyết định v/v xóa tên sinh viên lớp Đại học Khoa học Thư viện khóa 2015-2017 hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH.
Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2016-2017.
Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2016-2017.
Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên các khóa 11,12,13,14.
Thông báo V/v triển khai các nội dung đến sinh viên trong tháng 9/2016.
Thông báo V/v tăng cường triển khai công tác bảo đảm TTATGT trong dịp Lễ Quốc Khánh 2/9 và đầu năm học mới 2016-2017.
Thông báo v/v tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2016-2017.
Quyết định v/v cho SV Nguyễn Anh Tuấn tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho SV Trương Minh Quang tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho SV Hứa Duy Nghĩa tạm dừng tiến độ học tập.
Thông báo v/v lấy chứng chỉ môn học GDQP & AN của sinh viên
Thông báo v/v tổ chức lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
Thông báo V/v họp xét khen thưởng sinh viên.
Quyết định v/v đồng ý cho SV Phạm Thị Liên được quay trở lại học tập.
Quyết định v/v cho SV Nguyễn Thị Hiên tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho SV Lâm Thị Thời tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho SV Chử Song Kim Ngân tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định về việc cho sinh viên Hà Văn Thống tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định về việc cho sinh viên Nguyễn Thị Nga tạm dừng tiến độ học tập.
Thông báo V/ v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2016 đối với sinh viên khóa 6, 7, 8, 9 và 10 hệ đại học chính quy.
Quyết định v/v ban hành Quy định công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Khoa học - ĐHTN.
Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015-2016 đối với sinh viên khóa 11,12 và 13.
Thông báo v/v tổ chức Đại hội lớp năm học 2016-2017.
Quyết định v/v cho SV Nguyễn Tú Anh tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v đồng ý cho SV Lầu A Thi được quay trở lại học tập.
Quyết định v/v đồng ý cho SV Lương Thị Thảo được quay trở lại học tập.
Quyết định về việc cho sinh viên Mã Minh Hậu tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định về việc cho sinh viên nông Minh Hà tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định về việc cho sinh viên Phạm Thị Huế tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định về việc cho sinh viên Nguyễn Thị Trang tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v đồng ý cho SV Phùng Việt Hưng được quay trở lại học tập.
Quyết định v/v đồng ý cho SV Quàng Minh Huệ được quay trở lại học tập.
Quyết định v/v cho SV Nguyễn Thị Thu Trang tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho sinh viên Nguyễn Thị Thanh Liễu tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho SV Trần Thế Quang chuyển trường đào tạo.
Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Nguyễn Thị Mai Anh được quay trở lại học tập
Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Quàng Thị Dẫn được quay trở lại học tập.
Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Triệu Thị Thu Hiền được quay trở lại học tập.
Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Trần Thị Thùy Linh được quay trở lại học tập.
Quyết định v/v cho sinh viên tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v đồng ý cho SV được quay trở lại học tập.
Thông báo v/v tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2016-2017.
Quyết định v/v cho sinh viên Lưu Thị Thảo tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho sinh viên Khúc Thị Hương tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Trần Thị Hằng được quay trở lại học tập.
Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Triệu Thị Quyết được quay trở lại học tập
Thông báo V/v tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ XVIII năm 2016.
Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy - đợt tháng 6 năm 2016.
Quyết định v/v khen thưởng đối với SV Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 10 niên khóa 2012-2016.
Thông báo V/v kế hoạch trao bằng tốt nghiệp và trả hồ sơ cho SV tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2016.
Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 10 học kỳ II năm học 2015-2016.
Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV.
Quyết định v/v quy định mức thu và đơn vị quản lý, theo dõi tiền nước sinh hoạt sử dụng ở Ký túc xá của sinh viên trường ĐHKH.
Quyết định v/v quy định mức thu và đơn vị quản lý, theo dõi tiền điện sinh hoạt sử dụng ở Ký túc xá của sinh viên trường ĐHKH.
Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2015-2016 (đợt 02) cho SV hệ chính quy các khóa 10, 11,12,13.
Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015-2016 cho SV K10, K11, K12, K13.
Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015-2016 cho SV K10, K11, K12, K13.
Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2015-2016 (Đợt 2) cho SV hệ chính quy các khóa 10,11,12,13.
Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2013-2014 (Đợt 02) cho SV hệ chính quy các khóa 10,11.
Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2014-2015 (Đợt 01) cho SV hệ chính quy khóa 9.
Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học kỳ II năm học 2014-2015 (Đợt 01) cho SV hệ chính quy khóa 9.
Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2013-2014 (Đợt 01) cho SV hệ chính quy các khóa 8,9.
Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2015-2016 (Đợt 02) cho SV hệ chính quy các khóa 10,11,12,13.
Quyết định chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2014-2015(Đợt 02) cho SV hệ chính quy các khóa 10,11,12.
Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập HK I năm học 2014-2015 (Đợt 02) cho SV hệ chính quy các khóa 10,11,12).
Quyết định v/v khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sinh viên giai đoạn 2012-2016
Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho SV khóa 10,11,12 và 13 học kỳ I năm học 2015-2016.
Quyết định v/v đồng ý cho SV Trần Thị Thanh Hảo được quay trở lại học tập.
Quyết định v/v đồng ý cho SV Chu Thị Thùy Linh được quay trở lại học tập.
Thông báo V/v ra hạn nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2016 đối với SV khóa 6,7,8,9 và 10 hệ ĐH chính quy.
Thông báo v/v tổ chức Sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa học.
Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015-2016 đối với sinh viên khóa 10
Quyết định v/v cho SV Hoàng Văn Thịnh được tạm dừng tiến độ học tập.
Công tác sinh viên cuối khóa năm 2016, hệ chính quy.
Thông báo V/v nộp hồ sơ tham gia xét giải thưởng, học bổng KOVA.
Thông báo V/v giới thiệu Chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic 2016
Thông báo V/v cử sinh viên tham gia ngày hội tư vấn việc làm năm 2016.
Quyết định v/v cho SV Trần Thị Thanh Hảo tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho SV Đỗ Thùy Trang dừng tiến độ học tập.
Thông báo V/v viên khóa 6,7,8,9 nhận bằng tốt nghiệp.
Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2016 đối với sinh viên khóa 6,7,8,9 và 10 hệ đại học chính quy.
Thông báo v/v hoàn thiện hồ sơ nhập học đối với sinh viên khóa 13.
Thông báo V/v kiểm tra danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng kỳ I 2015-2016.
Quyết định v/v cho SV Lương Thị Hương Nhài tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho SV Lòa Văn Mạnh tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho SV Phạm Thị Thiên Thu tạm dừng tiến độ học tập.
Thông báo V/v tham dự Hội thảo truyền thông và tuyển dụng tiếp viên hàng không Vietnam Airlines.
Thông báo v/v thay đổi lịch tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên.
Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kì II năm học 2015-2016 (Đợt 01) cho SV K13.
Quyết định v/v miễn, giảm học phí HK II năm học 2015-2016 (Đợt 01) cho SV K10,K11,K12.
Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2014-2015 (Đợt 01) cho sinh viên các khóa 10,11,12.
Quyết định v/v chi sinh hoạt phí năm 2016 đối với Lưu học sinh Lào (diện Hiệp định).
Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2014-2015 (Đợt 01) cho sinh viên các khóa 10,11,12.
Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2015-2016 cho SV các khóa 10,11,12.
Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập HK II năm học 2013-2014 (Đợt 01) cho SV các khóa 10,11.
Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập HK I năm học 2015-2016(Đợt 01) cho SV khóa 13.
Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập HK II năm học 2015-2016 (Đợt 01) cho SV các khóa 10,11,12.
Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập HK II năm học 2015-2016 (Đợt 01) cho SV khóa 13.
Thông báo v/v khen thưởng sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện môn học GDQP và AN.
Thông báo v/v tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên.
Thông báo V/v thông báo học tập đối với SV bị cảnh báo học tập HK I năm học 205-2016.
Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 10,11,12 và 13 học kỳ I năm học 2015-2016.
Thông báo v/v gia hạn nộp học phí với những SV là dân tộc thiếu số và hộ nghèo.
Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV
Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV
Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV
Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV.
Quyết định v/v cho SV Lầu A Thi tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho SV Nguyễn Thị Huế tạm dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho SV Vũ Thị Hương Thảo tạm dừng tiến độ học tập
Thông báo số 2 v/v tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo đợt 02 năm 2016.
Thông báo số 2 v/v tiếp nhận đơn xét hỗ trợ chi phí học tập đợt 02 năm 2016.
Thông báo v/v điều tra thông tin việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ liên thông chính quy học tập tại nhà trường.
Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo chương trình "Ngày hội tư vấn việc làm trường ĐHKH năm 2016".
Thông báo tuyển nhân viên kinh doanh.
Thông báo V/v thông báo hoàn thiện thông tin cá nhân sinh viên K10.
Quyết định v/v cho SV Thân Quốc Dũng dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v điều động bổ sung sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng.
Quyết định v/v cho SV Trần Văn Long dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho SV Hoàng Thị Huệ dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho SV Lương Thị Thảo dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho SV Phùng Việt Hưng dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho SV Nguyễn Thị Huyền dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho SV Nguyễn Kim Ngân dừng tiến độ học tập.
Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2015-2016 đối với sinh viên khóa 13.
Thông báo V/v họp xét kỷ luật sinh viên.
Thông báo v/v làm đơn xét hỗ trợ chi phí học tập cho SV các khóa 8,9.
Thông báo v/v nộp bổ sung bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với SV K13.
Thông báo v/v làm đơn xét hỗ trợ chi phí học tập cho SV các khóa 10,11,12,13.
Thông báo v/v tổ chức chương trình trao quà tết cho SV năm 2016.
Quyết định v/v cho SV Trần Thị Hằng dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho SV Triệu Thị Quyết dừng tiến độ học tập.
Thông báo về kế hoạch học tập môn GDQP và AN
Quyết định v/v điều động sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng.
Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2016 đối với SV khóa 6,7,8,9 hệ đại học chính quy.
Thông báo V/v tham dự Hội thảo tư vấn và cơ hội việc làm cho sinh viên ĐHTN, kết hợp chương trình tuyển dụng của công ty Minami Fuji.
Thông báo v/v danh sách sinh viên không tham gia học Tuần sinh hoạt công dân đầu năm 2015-2016.
Thông báo v/v nộp bổ sung hồ sơ đối với SV Khóa 10, 11, 12.
Quyết định v/v cho SV Dương Thị Hoa dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho SV Bùi Thị Xuân dừng tiến độ học tập.
Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2015-2016 đối với sinh viên khóa 10,11,12.
Thông báo v/v nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2016.
Quyết định v/v cho SV Quách Văn Hưởng quay trở lại học tập.
Quyết định v/v cho SV Nông Tuấn Anh quay trở lại học tập.
Quyết định v/v cho SV Hoàng Thị Lệ quay trở lại học tập
Quyết định v/v cho SV Nguyễn Thị Hương quay trở lại học tập.
Quyết định v/v cho SV Phạm Ngọc Dũng được bảo lưu kết quả đại học năm 2015.
Thông báo V/v lập danh sách giáo viên chủ nhiệm khóa 7,8,9 hệ chính quy năm học 2015-2016.
Thông báo v/v học lại môn học GDQP và AN.
Thông báo V/v báo cáo về tình hình phối hợp với các cơ sở sử dụng lao động, công ty, doanh nghiệp ... trong việc tạo cơ hội thực tập, thực hành, tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Danh sách sinh viên liên thông tốt nghiệp năm 2014 - 2015
Danh sách sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2014 - 2015
Danh sách sinh viên liên thông tốt nghiệp năm 2014 - 2015 (Hệ vừa làm vừa học)
Thông báo V/v kiểm tra, rà soát tình trạng học tập của SV K6 năm học 2015-2016.
Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 cho SV K13.
Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2015-2016 cho SV K13.
Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 cho SV K10, K11,K12.
Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2015-2016 cho SV K10, K11, K12.
Thông báo kiểm tra, đối chiếu sinh viên hết hạn bảo lưu, tạm dừng tiến độ học tập.
Thông báo V/v cử sinh viên tham dự buổi tọa đàm, trao đổi với chủ đề "Cơ hội phát triển sự nghiệp trong khu vực Châu Á của sinh viên ĐHTN.
Thông báo V/v điều tra việc làm của sinh viên khóa 8 sau khi tốt nghiệp.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập năm học 2015-2016.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của SV năm học 2015-2016.
Thông báo V/v sinh viên K 7,8,9 nhận bằng tốt nghiệp.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội cho SV năm học 2015-2016.
Quyết định v/v cho SV Trần Ngọc Giang dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra sinh viên ngoại trú học kỳ I năm học 2015-2016.
Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 10,11,12 học kỳ II năm học 2014-2015.
Thông báo V/v đăng ký ngoại trú học kỳ I năm học 2015-2016.
Quyết định v/v Ban hành Quy chế quản lý sinh viên nội trú, hệ chính quy Trường Đại học khoa - Đại học Thái Nguyên.
Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý sinh viên ngoại trú, hệ chính quy trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.
Quyết định v/v ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.
Quyết định v/v cho sinh viên Chu Thị Thùy Linh dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v cho sinh viên Nguyễn Văn Đức dừng tiến độ học tập.
Quyết định v/v kỷ luật sinh viên vi phạm Quy chế Công tác HSSV.
Quyết định v/v kỷ luật sinh viên vi phạm Quy chế Công tác HSSV.
Quyết định v/v kỷ luật sinh viên vi phạm Quy chế Công tác HSSV.
Thông báo V/v kiểm tra danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng kỳ II 2014-2015.
Quyết định v/v khen thưởng tập thể lớp Xuất sắc, Tiên tiến năm học 2014-2015.
Quyết định v/v khen thưởng sinh viên năm học 2014-2015.
Thông báo v/v cử sinh viên tham dự lễ khai giảng năm học 2015-2016 và kỷ niệm 13 năm ngày thành lập trường.
Thông báo v/v khám sức khỏe và làm thẻ sinh viên cho SV khóa 13 đợt 2 năm học 2015-2016.
Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô hai bánh hạng A1 đối với sinh viên
Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của SV khóa 10,11, 12 học kỳ II năm học 2014-2015.
Thông báo V/v rà soát danh sách sinh viên vi phạm quy chế CT HSSV học kỳ II năm học 2014-2015 và hình thức kỷ luật.
Thông báo V/v khen thưởng sinh viên năm học 2014-2015.
Quyết định v/v kỷ luật đối với SV Trần Thị Thùy Linh vi phạm quy chế CT HSSV.
Quyết định v/v kỷ luật đối với SV Nguyễn Văn Khánh vi phạm quy chế CT HSSV.
Quyết định v/v kỷ luật đối với SV Vũ Lý Huỳnh vị phạm quy chế Công tác HSSV.
Thông báo v/v thay đổi thời gian tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông năm 2015.
Thông báo v/v đóng bảo hiểm y tế bắt buộc đợt 2 năm học 2015-2016.
Thông báo lần 3 hoàn thiện thủ tục nhập học đối với SV Khóa 12, SV diện 30A, SV diện xét tuyển theo khu vực Tây Bắc.
Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách năm học 2015-2016 cho SV K13
Thông báo V/v tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân SV" đầu khóa học.
Thông báo hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 10 năm 2015.
Thông báo v/v cấp thẻ SV, thẻ Trung tâm học liệu, Sổ theo dõi HSSV nội, ngoại trú của SV hệ chính quy.
Thông báo tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông năm 2015.
Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016.
Thông báo v/v khám sức khỏe cho sinh viên khóa 13 năm học 2015-2016.
Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo Giáo dục pháp luật an toàn giao thông năm học 2015-2016.
Quyết V/v phân công cán bộ tham gia công tác giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2015-2016.
Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2015 đối với SV Khóa 6,7,8,9 hệ đại học chính quy.
Thông báo V/v tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" đầu khóa học.
Thông báo hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 9 năm 2015.
Quyết định v/v thành lập Ban đón tiếp SV trúng tuyển ĐH hệ chính quy khóa 13 đợt 1.
Thông báo tổ chức đón tiếp SV trúng tuyển khóa 13, đợt 1.
Thông báo v/v tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2015-2016.
Thông báo nộp bổ sung giấy tờ về trợ cấp xã hội, giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận ngèo năm 2015.
Thông báo v/v tổ chức Đại hội lớp năm học 2015-2016.
Thông báoV/v cử cán bộ giảng dạy tham gia công tác Trợ lý và Giáo viên chủ nhiệm lớp kiêm cố vấn học tập năm học 2015-2016.
Thông báo V/v hoàn thiện thủ tục nhập học dối với SV K12, SV diện 30A, SV diện xét tuyển theo khu vực Tây Bắc.
Kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện Hội nghị công tác sinh viên ngoại trú.
Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên khóa 10,11,12.
Thông báo V/v tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân HSSV"năm học 2015-2016.
Danh sách sinh viên liên thông tốt nghiệp năm 2014 - 2015
Danh sách sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2014 - 2015
Danh sách sinh viên liên thông tốt nghiệp năm 2014 - 2015 Hệ vừa làm vừa học
Thông báo V/v đăng ký nội dung và chuẩn bị đề cương lên lớp cho Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015-2016.
Quyết định v/v kỷ luật đối với SV Hoàng Thị Bích Đào vi phạm quy chế Công tác HSSV.
Quyết định v/v kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế Công tác HSSV.
Quyết định v/v kỷ luật đối với SV Quàng Thị Dẫn vi phạm quy chế Công tác HSSV.
Quyết định v/v kỷ luật đối với SV Nguyễn Thị Mai Anh vi phạm quy chế Công tác HSSV
Quyết định v/v kỷ luật SV Lê Đăng Tuấn vi phạm quy chế thi công tác HSSV.
Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy Đợt tháng 6 năm 2015.
Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 9 học kỳ II năm học 2014 - 2015.
Quyết định v/v khen thưởng sinh viên khóa học 2011-2015.
Quyết định v/v khen thưởng sinh viên khóa học 2011-2015.
Thông báo V/v kế hoạch phát bằng tốt nghiệp và trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2015.
Quyết định v/v miễn, giảm học phí HK II năm học 2014-2015 cho sinh viên K9 (Đợt 2)
Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2014-2015 cho sinh viên K10, K11, K12 (Đợt 2).
Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2014-2015 cho sinh viên K10, K11, K12.
Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2014-2015 cho sinh viên K9.
Thông báo V/v họp xét kỷ luật sinh viên.
Thông báo V/v nộp bổ sung hồ sơ đối với Sv khóa 10, khóa 11.
Thông báo tổ chức Sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa học.
Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên khóa 9.
Thông báo V/v Công tác sinh viên cuối khóa năm 2015, hệ chính quy.
TTLT 29-Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 49 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu sử dụng học phí đối với cơ sở GD thuộc hệ thống GD quốc dân từ năm họ
Thông tư 31-2013 Sửa đổi BS khoản 3 điều 2 QĐ 44-2007-QĐ-BGDĐT Về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở GD đại học và trung cấp chuyên nghiệp
QĐ 44-2007-QĐ-BGDĐT-Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục ĐH và TC chuyên nghiệp thuộc hệ thống GD quốc dân
Thông tư 39-2010-TT-BGDĐT Ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Thông tư 31-2009-TT-BGDĐT Ban hành Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Thông tư 27-2011-TT-BGDĐT Ban hành quy chế CT-HSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Thông tư 27-2009-TT-BGDĐT Ban hành quy chế ngoại trú của HSSV các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Thông tư 23-2012-TT-BCA Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự
Quy chế quản lý HSSV ngoại trú ban hành kèm theo Quyết định số 1718-QĐ-UBND, ngày 28-8-2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên
QĐ 5323-QĐ-BGDĐT Ban hành chương trình CT-HSSV các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016
QĐ 1387-QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình hành động về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 2011-2015
QĐ 1141-QĐ-BĐHĐA Ban hành kế hoạch thực hiện đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013-2016
QĐ 897-QĐ-ĐHTN Về việc ban hành Quy định hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên
QĐ 809-QĐ-ĐHTN Vv ban hành quy định công tác học sinh sinh viên Đại học Thái Nguyên hệ chính quy
QĐ 157-2007-QĐ-TTg Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
QĐ 152-2007-QĐ-TTg Về học bổng chính sách đối với HSSV tại các cơ sở GD thuộc hệ thống GD quốc dân
QĐ 82-2006-QĐ-TTg Vv điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với HSSV là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông nội trú và dự bị ĐH tại QĐ 194-2001-QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ
QĐ 60-2007-QĐ-BGDĐT Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục ĐH và trường Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
NĐ 74 Sửa đổi bổ sung Nghị định 49 về quy định miễn giảm học phí hỗ chợ chi phí học tập và cơ chế thu sử dụng học phí đối với cơ sở GD thuộc hệ thống GDQD từ năm học 2010-2011 đến 2014-2015
NĐ 49 Quy định về miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
Kế hoạch 161-KH-BGDĐT Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2013
Chỉ thị 09-CT-TW của Ban bí thư-Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
Thông báo v/v sinh viên nhận bằng tốt nghiệp năm 2015.
Thông v/v báo sinh viên khóa 6,7,8 nhận bằng tốt nghiệp.
Thông báo v/v học lại môn học GDQP, AN.
Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho SV khóa 9,10,11,12 học kỳ I năm học 2014-2015.
Quyết định v/v kỷ luật sinh viên vi phạm Quy chế Công tác HSSV.
Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2015 đối với sinh viên khóa 6,7,8 và 9 hệ đại học chính quy.
Quyết định v/v kỷ luật sinh viên vi phạm Quy chế Công tác HSSV.
Quyết định v/v kỷ luật sinh viên vi phạm Quy chế Công tác HSSV.
Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 9,10,11,12 học kỳ I năm học 2014-2015.
Quyết định v/v bổ sung danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2014-2015.
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí ..
Quy chế Ngoại trú của sinh viên trường Đại học Khoa học
Quy chế Nội trú của sinh viên trường Đại học Khoa học
Quyết định V/v ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ đại học
Quy chế Công tác sinh viên trường Đại học Khoa học
Quy định Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Thông báo v/v hoàn thiện thủ tục nhập học đối với SV khóa 12; SV diện 30A; SV diện xét tuyển theo khu vực Tây Bắc.
Thông báo v/v kiểm tra, đối chiếu sinh viên vi phạm quy chế Công tác HSSV.
Thông báo danh sách dự kiến sinh viên được xét miễn giảm học phí học kỳ II (đợt 2) và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2014-2015.
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015.
Thông báo Kế hoạch tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015.
Thông báo V/v đăng ký nội, ngoại trú học kỳ II năm học 2014-2015.
Thông báo V/v làm đơn dự thi ĐH,CĐ 2015.
Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo phòng chống ma túy năm 2015.
Thông báo V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 3/2015.
Thông báo V/v hướng dẫn sinh viên đánh giá kết quả rèn luyện năm học.
Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2014-2015 cho SV K9, K10, K11, K12.
Quyết định v/v trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2014-2015 cho sinh viên K9, K10, K11, K12.
Quyết định v/v bổ sung sinh viên tham gia học chương trình Giáo dục Quốc phòng.
Thông báo V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 2/2015.
Quyết định v/v thành lập ban tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên năm học 2014-2015.
Quyết định v/v điều động SV đi học Giáo dục quốc phòng.
Thông báo V/v thay đổi lịch tổ chức đối thoại giữa Ban giám hiệu và sinh viên.
Thông báo v/v xét kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế.
Thông báo V/v hướng dẫn sinh viên đánh giá kết quả rèn luyện năm học.
Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và Lễ hội Xuân 2015.
Thông báo V/v tổ chức đối thoại giữa Ban giám hiệu và sinh viên.
Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2015 đối với sinh viên khóa 6,7,8 hệ đại học chính quy.
Thông báo v/v thay đổi địa chỉ cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông báo V/v tăng cường công tác tuyên truyền việc chấp hành các qui định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.
Thông báo V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 1/2015.
Thông báo v/v nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2015
Thông báo Kết luận của hội đồng họp xét miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2014-2015.
Quyết định v/v đính chính Quyết định số 523/QĐ ĐHKH-CTHSSV ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học v/v miễn giảm học phí HK I năm học 2014-2015 cho SV.
Quyết định v/v miễn, giảm học phí HK I năm học 2014-2015 cho SV K9-K10-K11 (Đợt bổ sung).
Thông báo V/v họp giao ban công tác HSSV, nộp báo cáo số liệu, tình hình sinh viên hàng tháng.
Thông báo V/v hoàn thiện thủ tục nhập học đối với SV Khóa 12, SV diện 30A; SV diện xét tuyển theo khu vực Tây Bắc.
Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2014-2015 cho SV K12.
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội cho SV năm học 2014-2015.
Thông báo V/v sinh viên nhận bằng tốt nghiệp năm 2014.
Danh sách công nhận tốt nghiệp K8 đợt tháng 10/2014
Danh sách công nhận tốt nghiệp K7 đợt tháng 10/2014
Danh sách công nhận tốt nghiệp K6 đợt tháng 10/2014
Thông báo V/v thông báo sinh viên khóa 6,7,8 nhận bằng tốt nghiệp.
Thông báo V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 12/2014.
Thông báo V/v GVCN nhận thể SV & Thẻ TTHL (Đợt) cho SV Khóa 12 năm học 2014-2015.
Danh sách sinh viên hệ liên thông tốt nghiệp năm 2013 - 2014
Danh sách sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2013 - 2014
Thông báo v/v điều tra việc làm của sinh viên khóa 7 sau khi tốt nghiệp
Thời khóa biểu sinh hoạt lớp HK I năm học 2014-2015 khóa 12
Thông báo V/v báo cáo đăng ký thi đua cho SV năm học 2014-2015
Thông báo V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 11/2014
Thông báo V/v Hướng dẫn thực hiện sổ theo dõi HSSV ở nội và ngoại trú
Kế hoạch tổ chức chương trình "Chào mừng tân sinh viên" năm học 2014-2015
Thông báo v/v nộp bổ sung hồ sơ xét miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội cho sinh viên khóa 9,10 và 11 hệ chính quy học kỳ I, năm học 2014-2015
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức giải bóng đá sinh viên năm 2014
Quyết định v/v thành lập Tổ trọng tài giải bóng đá sinh viên năm 2014
Thông báo V/v đề nghị khen thưởng tập thể và sinh viên tiêu biểu năm học 2013-2014
Quyết định v/v thành lập Ban biên tập số tay sinh viên năm học 2014-2015
Thông báo v/v tổ chức Chương trình vệ sinh, dọn dẹp cảnh quan môi trường khu vực trường Đại học Khoa học
Quyết định v/v cho SV Hoàng Thúy Chung thôi học
Quyết định v/v cho SV Dịch Thị Phương Anh thôi học
Quyết định v/v cho SV Trần Thị Thanh Nga dừng tiến độ học tập
Quyết định v/v cho SV Nguyễn Thị Bích Ngân thôi học
Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của SV năm học 2014-2015
Quyết định v/v cho phép SV Mông Văn Cừ học ngành 2
Quyết định v/v cho phép SV Nguyễn Thị Ngân học ngành 2
Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của SV năm học 2014-2015
Thông báo V/v đăng ký nội, ngoại trú học kỳ I năm học 2014-2015
Thông báo V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 10/2014
Danh mục các Xã, Thôn, Bản thuộc vùng cao làm căn cứ xét trợ cấp Xã hội cho sinh viên
Quyết định v/v thành lập Ban đón tiếp SV trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 12 NV2 năm 2014
Danh sách sinh viên đã nhập học nguyện vọng 2 - K12
Thông báo V/v đề nghị khen thưởng tập thể và SV tiêu biểu năm học 2013-2014
Quyết định v/v đồng ý cho SV được quay lại học tập
Quyết định v/v mức thu tiền nước sinh hoạt của sinh viên sử dụng ở Ký túc xá
Thông báo V/v tổ chức tập huấn Công tác sinh viên năm 2014-2015
Thông báo V/v tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" đầu khóa học
Thông báo V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 9/2014
Quyết định công nhận bảo lưu kết quả học tập và các học phần tương đương của SV Bùi Cẩm Anh - lớp Việt Nam học K10
Thời khóa biểu sinh hoạt lớp HK I năm học 2014-2015
Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2013-2014 đối với sinh viên khóa 9,10,11
Thông báo V/v đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2014 đối với sinh viên khóa 6,7,8 hệ đại học chính quy
Thông báo V/v tổ chức Đại hội lớp năm học 2014-2015
Về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân Học sinh sinh viên đầu khóa học
Thông báo về việc nhập học cho sinh viên diện 30A trúng tuyển vào trường Đại học Khoa học
Danh sách sinh viên K9, K10, K11 được miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2013 - 2014
Danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội (bổ sung) học kỳ 1 năm học 2013 - 2014
Thông báo bản đồ hướng dẫn tân sinh viên Khóa 12 nhập học
Thông báo V/v đón tiếp sinh viên K12 nhập học năm 2014
Quyết định v/v cho phép SV Triệu Quốc Đạt lớp Lịch sử K10 học ngành 2
Thông báo V/v thay đổi lịch học "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" năm học 2014-2015
Quyết định v/v buộc thôi học và xóa tên 186 sinh viên khóa 8,9,10,11 hệ chính quy
Thông báo V/v tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2014-2015
Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kì I năm học 2013-2014 chi sinh viên
Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kì II năm học 2013-2014 cho sinh viên
Quyết định v/v khen thưởng sinh viên toàn khóa học 2010-2014
Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy Đợt tháng 6 năm 2014
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2014
Quyết định v/v Cảnh cáo học tập 04 sinh viên K8 trước toàn trường
Quyết định v/v Cảnh cáo 24 SV K9 trước toàn trường
Quyết định v/v khiển trách học tập 06 SV K8 trước toàn trường
Quyết định v/v Khiển trách 07 SV K9 trước toàn trường
Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kì II năm học 2013-2014 cho sinh viên khóa 8
Tuyển dụng công nhân viên kĩ thuật và văn phòng cho Công ty
Thông báo V/v kiểm tra công tác sinh viên năm 2014
Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 8,9,10,11 học kỳ I năm học 2013-2014
Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2013-2014 đối với sinh viên khóa 8
Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kì I năm học 2013-2014 cho sinh viên
Quyết định v/v cho phép sinh viên Trần Quyết Tiến học ngành 2
Quyết định v/v cho phép sinh viên Vũ Thanh Hiền học ngành 2
Thông báo V/v công tác sinh viên cuối khóa năm 2014 hệ chính quy
Thông báo V/v Chương trình làm việc đánh giá hiện trạng SV tốt nghiệp 2014
Thông báo V/v hoàn thiện thông tin các nhân sinh viên khóa VIII
Thông báo V/v tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng và Sinh viên
Thông báo V/v tổ chức Hội nghị công tác sinh viên ngoại trú năm học 2013-2014
Thông báo V/v thống kê sinh viên tham gia BHYT
Thông báo V/v cử cán bộ, HSSV tham dự Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ VII năm 2014
Thông báo miễn, giảm học phí cho SV chính quy học kì I năm học 2013-2014
Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra sinh viên ngoại trú học kỳ II năm học 2013-2014
Thông báo V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 4/2014
Thông báo V/v hướng dẫn đăng ký cơ quan đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự"
Thông báo V/v ra biện pháp xử lý sinh viên
Thông báo V/v làm đơn dự thi ĐH, CĐ 2014.
Về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2013-2014 đối với sinh viên
Quyết định về việc buộc thôi học và xoá tên sinh viên
Thông báo V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 3/2014
Thông báo V/v đăng ký nội, ngoại trú học kỳ II năm học 2013-2014
Lịch tiếp sinh viên giải quyết các công việc trong tuần
Thông báo về việc điều tra việc làm sinh viên K6 sau khi ra trường
Quyết định về việc công nhận Ban Cán sự lớp sinh viên lâm thời năm học 2013-2014
Quyết định v/v điều động sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng
V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 1/2014
Quyết định v/v cho SV Nghiêm Xuân Triệu lớp Toán - Tin K 9 quay trở lại học tập
Danh sách cấp phát bằng tốt nghiệp Khóa 6
Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 8, 9, 10 học kỳ II năm học 2012-2013
Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kì II năm học 2012-2013 cho sinh viên
Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập năm học 2013-2014
Danh sách Sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2013
Thông báo hoàn thiện thủ tục nhập học đối với SV Khóa 11; SV diện 30A; SV diện xét tuyển theo khu vực Tây Bắc
Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra công tác sinh viên năm 2013.
V/v kiểm tra kết quả học tập, mã thẻ liên kết của sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập.