Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện HK II năm học 2016-2017 đối với sinh viên khóa 12,13 và 14.

Đơn vị: Phòng Công tác HS-SV Ngày ban hành: 08/08/2017 Lượt xem: 2112