Thông báo V/v cử CBGV tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2017.

Đơn vị: Phòng Công tác HS-SV Ngày ban hành: 10/08/2017 Lượt xem: 1923