Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tham gia Chương trình Sự kiện khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên năm 2016.

Đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức Ngày ban hành: 27/10/2016 Lượt xem: 2471