Lịch công tác tuần 41 - Từ 5/10/2015 đến 11/10/2015 (có bổ sung)