Lịch công tác tuần 35 - Từ 28/8/2017 đến 03/9/2017