Lịch công tác tuần 35 - Từ 24/8/2015 đến 30/8/2015