Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính Ngày ban hành: 05/01/2005 Lượt xem: 6877