Thông báo V/v phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho hoạt động đánh giá SV tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017.

Đơn vị: Phòng TT-KT&ĐBCLGD Ngày ban hành: 16/5/2017 Lượt xem: 4159