Thông báo v/v lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên bằng phần mềm khảo sát trực tuyến - học kỳ I năm học 2016 - 2017.

Đơn vị: Phòng TT-KT&ĐBCLGD Ngày ban hành: 16/11/2016 Lượt xem: 3254