Thông báo V/v dừng tham gia triển lãm Chương trình sự kiện Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên.

Đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức Ngày ban hành: 02/11/2016 Lượt xem: 2303