Thông báo V/v đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch viên chức và người lao động năm 2017.

Đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức Ngày ban hành: 23/5/2017 Lượt xem: 3891

Văn bản mẫu đính kèm: Tải về Định dạng file: rar