Thông báo về việc nộp tiền Ký túc xá học kỳ II năm học 2016 - 2017 của sinh viên.

Đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính Ngày ban hành: 21/02/2017 Lượt xem: 3396