Thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT theo quy định tại Thông tư 03/ 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.

Đơn vị: Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện Ngày ban hành: 15/12/2016 Lượt xem: 4130